Lokalny Animator Sportu – Roczny Raport Animatora
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Roczny Raport Animatora

Drodzy Animatorzy, Niezależnie od obowiązku składania miesięcznych Raportów, zgodnie z§ 5. pkt. 8 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) ciąży na Was obowiązek złożenia Rocznego Raportu Animatora. Raport ten prosimy pobrać z załącznika poniżej: raport-roczny-2016 Wydrukować, wypełnić, opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem i doręczyć do instytucji zarządzającej Orlikiem w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia […]

Drodzy Animatorzy,

Niezależnie od obowiązku składania miesięcznych Raportów, zgodnie z§ 5. pkt. 8 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Projekcie (…) ciąży na Was obowiązek złożenia Rocznego Raportu Animatora.

Raport ten prosimy pobrać z załącznika poniżej:

raport-roczny-2016

Wydrukować, wypełnić, opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem i doręczyć do instytucji zarządzającej Orlikiem w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r.

Instytucje zarządzające zgodnie z powyższym Regulaminem zobowiązane są zweryfikowania Rocznych Raportów Animatorów, które w praktyce sprowadza się do: opieczętowania, podpisania i przesłania, doręczonego wcześniej Raportu Rocznego Animatora, drogą mailową na adres: raportroczny@frkf.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2016 r.

Integralną częścią Rocznego Raportu Animatora będzie zestawienie przedstawiające: liczbę osób, które brały udział w zajęciach Animatorów, liczbę grup oraz informacje o godzinach przepracowanych na orliku i poza nim. Zestawienie to udostępnione zostanie w dniu 16.12.2016 poprzez Generator Obsługi Projektu na stronie: www.frkf.com.pl na profilach wszystkich jednostek zarządzających orlikami uczestniczącymi w projekcie oraz na profilach wszystkich Animatorów.

Serdecznie prosimy wszystkich Animatorów oraz instytucje zarządzające orlikami o bezwzględne dochowanie powyższych terminów.

Zespół FRKF                                                       Puck 01.12.2016