Lokalny Animator Sportu – szczegółowe wyniki rekrutacji
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – szczegółowe wyniki rekrutacji

Szanowni Zarządcy Orlików, Drodzy Animatorzy, Jako operator Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, w związku z licznymi pytaniami ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz animatorów, publikujemy listę wszystkich podmiotów ubiegających się o udział w tegorocznym Programie, uszeregowaną od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, aktualną listę zakwalifikowanych i listę rezerwową oraz szczegółowe kryteria […]

Szanowni Zarządcy Orlików,

Drodzy Animatorzy,

Jako operator Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, w związku z licznymi pytaniami ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz animatorów, publikujemy listę wszystkich podmiotów ubiegających się o udział w tegorocznym Programie, uszeregowaną od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, aktualną listę zakwalifikowanych i listę rezerwową oraz szczegółowe kryteria oceny jakim poddane zostały wszystkie złożone wnioski aplikacyjne. Kryteria oceny opracowane zostały w oparciu o wytyczne Ministra Sportu i Turystyki, zawarte w Decyzji nr 5 z 20 stycznia 2017 roku.

Punkty na podstawie złożonych wniosków zliczał zaaplikowany do generatora wniosków system informatyczny. Ponieważ 20 wniosków z jednakową liczbą 44,5 pkt. znalazło się na granicy pozycji 1462 (tyle obiektów może uczestniczyć w tegorocznym programie), Komisja złożona z pracowników FRKF dokonała merytorycznej ich oceny i uszeregowała na podstawie odpowiedzi w pytaniach opisowych.

Ocenie podlegały wszytskie III Części wniosku.

Część I wniosku wypełniała jednostka samorządu terytorialnego lub jednosta zarządzająca orlikiem

Część II wypełniał animator lub dwóch animatorów. W przypadku Części II, gdy jednostka samorzadu terytorialnego zgłosiła dwóch animatorów, ich punkty z tej części sumowały się i były dzielone na pół. Punkty animatora, który został samodzielne zgłoszony nie były dzielone.

Część III wniosku wypełniał animator. W przypadku dwóch animatorów musieli oni tą część wypełniać wspólne.

Sumą punktów stanowiły odpowiedzi z Części I, II i III wniosku.

Orliki z listy rezerwowej będą zapraszane do udziału w Programie zgodnie z kolejnością na liście w miarę zwalnianych miejsc przez zakwalifikowane podmioty rezygnujące z uczestnictwa lub występujące z innych powodów.

Na końcu listy wszystkich aplikujących znalazły się wnioski z zerową punktacją, odrzucone z przyczyn formalnych.

Do pobrania:

Lista rankingowa podmiotów aplikujących

Lista zakwalifikowanych orlików z pkt

Lista rezerwowa

Wniosek z systemem oceniania

Zespół FRKF                                                                                      Puck 22.03.2017