Lokalny Animator Sportu - Telefon do Animatora
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Telefon do Animatora

Szanowny Animatorze, Przypominamy, że posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z Animatorem i podanego do publicznej wiadomości, jest obowiązkiem Animatora, który przyjęty został przez Niego podczas przystępowania do projektu „Lokalny Animator Sportu” poprzez  podpisanie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 (§5 pkt.10),  do Umowy z Operatorem oraz Załącznika nr 3, pkt 12. Zapis ten ma […]

Szanowny Animatorze,

Przypominamy, że posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z Animatorem i podanego do publicznej wiadomości, jest obowiązkiem Animatora, który przyjęty został przez Niego podczas przystępowania do projektu „Lokalny Animator Sportu” poprzez  podpisanie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 (§5 pkt.10),  do Umowy z Operatorem oraz Załącznika nr 3, pkt 12.

Zapis ten ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Animatorami, a uczestnikami prowadzonych przez nich zajęć w ramach realizacji projektu.

Cofnięcie zgody na podanie do publicznej wiadomości numeru telefonu Animatora można zgłaszać mailem na animator@frkf.pl, co uznane zostanie za wypowiedzenie przez Animatora Umowy z Operatorem na realizację w/w projektu.

 

Puck 17.11.2016                                                         Zespół FRKF