Lokalny Animator Sportu – Test Sprawności Fizycznej 2017 część II
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Test Sprawności Fizycznej 2017 część II

Szanowni Animatorzy, prosimy o zaplanowanie w swoich harmonogramach pracy na październik II części Testu Sprawności Fizycznej oraz przeprowadzenie go i przesłanie wyników zgodnie z poniższymi zaleceniami. Przypominamy, że obowiązek przeprowadzenia testu wynika z założeń wspólnie realizowanego rządowego programu Lokalny Animator Sportu, do wykonania którego wszyscy Animatorzy zobowiązali się w swoich Umowach Zlecenia na wykonanie zadań […]

Szanowni Animatorzy,

prosimy o zaplanowanie w swoich harmonogramach pracy na październik II części Testu Sprawności Fizycznej oraz przeprowadzenie go i przesłanie wyników zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Przypominamy, że obowiązek przeprowadzenia testu wynika z założeń wspólnie realizowanego rządowego programu Lokalny Animator Sportu, do wykonania którego wszyscy Animatorzy zobowiązali się w swoich Umowach Zlecenia na wykonanie zadań tego programu.

II częścią testu powinni zostać objęci ci sami uczestnicy, którzy brali udział w I jego części, przeprowadzonej wiosną tego roku.

Instrukcja przeprowadzenia testu oraz tabelka, w której należy wpisywać wyniki, znajduje się na str.: http://frkf.pl/lokalny-animator-sportu-test-sprawnosci-fiz…/

Zachęcamy też do zapoznania się z filmem z testu, który przeprowadził animator Albert Szczerba: https://www.youtube.com/watch?v=PGUr0mQBUx4

Bardzo prosimy o nie zmienianie formatu pliku Excel z wynikami testów, gdyż utrudni to prace nad opracowaniem zbiorczych efektów Waszej pracy.

Wyniki II części testu należy dopisać do tabeli z wynikami prób z I części i przesyłać do operatora na adres testlas@frkf.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2017 r.

Uwaga! Zdjęć z obu prób nie należy wraz z wynikami testu przesyłać do operatora.

Prosimy przechowywać je na własnych nośnikach pamięci do końca trwania tegorocznego projektu. Operator zastrzega sobie prawo do indywidualnego zwracania się do animatorów o przesłanie zdjęć z w/w testu.

Życzymy dobrej pogody oraz pełnej satysfakcji z doskonale wykonanego zadania.

Puck 18.09.2017                                                 Zespół FRKF