Lokalny Animator Sportu – Trwa weryfikacja dokumentacji
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Trwa weryfikacja dokumentacji

Drodzy Animatorzy, Szanowni Nadzorcy Orlików, Uprzejmie informujemy, że trwa weryfikacja doręczonej nam dokumentacji od podmiotów, które zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”. Do dnia dzisiejszego 717 Raportów zostało złożonych i zaakceptowanych przez JST, a kolejne 304 złożone oczekują na akceptację. Jednocześnie pragniemy uspokoić Animatorów, zatroskanych o terminową wypłatę ich wynagrodzeń […]

Drodzy Animatorzy,

Szanowni Nadzorcy Orlików,

Uprzejmie informujemy, że trwa weryfikacja doręczonej nam dokumentacji od podmiotów, które zakwalifikowały się do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”. Do dnia dzisiejszego 717 Raportów zostało złożonych i zaakceptowanych przez JST, a kolejne 304 złożone oczekują na akceptację.

Jednocześnie pragniemy uspokoić Animatorów, zatroskanych o terminową wypłatę ich wynagrodzeń za pracę w marcu, że mimo pewnych problemów technicznych z funkcjonowaniem Generatora Obsługi Projektu, na dzień dzisiejszy termin wypłaty nie jest zagrożony. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby przelewy zostały zlecone na konta rozliczonych Animatorów w regulaminowym terminie, czyli do 21 kwietnia 2017 r, niezależnie od przekroczenia w tym miesiącu określonych w Umowach terminów na złożenie i zatwierdzenie Raportów.

Z informacji, jaką uzyskaliśmy od firmy informatycznej obsługującej system Generatora wynika, że najczęstszym powodem występującym podczas logowania się do systemu Generatora jest używanie przez Animatorów zeszłorocznych adresów mailowych lub adresów innych, niż te wskazane w tegorocznym wniosku aplikacyjnym.

W rozwiązaniu tego problemu pomoże nasz pracownik działu IT, który skontaktuje się telefonicznie z każdym Animatorem, który zgłaszał problem z logowaniem na adres: animator@frkf.pl i poinstruuje go, jak skutecznie zalogować się do systemu Generatora.

Niepokój Animatorów, którym udało się zalogować i rozliczyć godziny przepracowane w marcu, wzbudza wygenerowany Rachunek z ich nieaktualnym statusem ZUS. Prosimy na razie ignorować ten problem, gdyż wynika on z niewprowadzenia jeszcze do systemu nowych danych Animatorów z ich aktualnej dokumentacji. Rachunki, które wyświetlają się po złożeniu Raportu za marzec zostaną zaktualizowane jeszcze przed pierwszą wypłatą, po wprowadzeniu do systemu przez nasz dział kadr aktualnego statusu Animatorów względem ZUS.

Zespół FRKF                                      Puck 06.04.2017