Lokalny Animator Sportu – Warunki Realizacji Zadania
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Warunki Realizacji Zadania

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, operator programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” przypomina, że szczegółowe warunki realizacji tego zadania określone zostały Decyzją nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2017 r. Najważniejsze warunki to: Dofinansowanie pracy Animatora odbywa się od 01.03.2017 do 30.11.2017 r. Finansowanie animatorów trwa przez 9 miesięcy. Rekomendowani przez […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, operator programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” przypomina, że szczegółowe warunki realizacji tego zadania określone zostały Decyzją nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2017 r.

Najważniejsze warunki to:

  • Dofinansowanie pracy Animatora odbywa się od 01.03.2017 do 30.11.2017 r.
  • Finansowanie animatorów trwa przez 9 miesięcy.
  • Rekomendowani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Animatorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych.
  • Na jednym Orliku program może realizować jeden lub najwyżej dwóch Animatorów.
  • Dopuszcza się realizowanie zadania na innych obiektach sportowych, przy zachowaniu zasady, że co najmniej 80% programu realizowane będzie na terenie obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
  • Dofinansowanie wynagrodzenia Animatora ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do jednego Orlika wyniesie 1100 zł za każdy miesiąc realizacji zadania w wymiarze 69 godzin, przy założeniu że za drugie 69 godzin pracy zapłaci Animatorowi Jednostka zarządzająca co najmniej 1100 zł.
  • Projekt Lokalny Animator Sportu obejmuje łącznie minimum 138 godzin pracy w miesiącu z czego 69 godzin finansowanych jest ze środków MSiT i z czego co najmniej 69 godzin finansowanych jest ze środków JST.
  • Jeśli program na jednym Orliku realizuje dwóch Animatorów, wówczas określone wyżej godziny pracy i kwoty wynagrodzenia dzielą się po połowie na dwóch Animatorów i wynoszą odpowiednio: 34,5 godz. oraz 550 zł ze środków MSiT i za drugie 34,5 godz. co najmniej 550 zł. ze środków JST – dla jednego Animatora.
  • Przy wyborze Animatorów do realizacji programu, prócz kwalifikacji zawodowych, operator uwzględni następujące kryteria: rodzaj Umowy wiążącej Animatora z JST/Zarządcą Orlika, prezentowany przez Animatora we wniosku aplikacyjnym plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym, doświadczenie i kompetencje Animatora.

Ze wszystkimi warunkami realizacji zadania szczegółowo zapoznać się z nimi można na str.: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

Puck 17.02.2017

Zespół FRKF