Lokalny Animator Sportu – Więcej orlików w programie
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Więcej orlików w programie

  Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej po raz kolejny pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 625 103 zł w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Lokalny Animator Sportu”. Dzięki dofinasowaniu liczba orlików objętych programem zwiększy się do łącznej liczby 1686. Do programu wejdą kolejne 224 orliki z listy rezerwowej. Lista nowo przyjętych orlików […]

 

Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej po raz kolejny pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 625 103 zł w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Lokalny Animator Sportu”.

Dzięki dofinasowaniu liczba orlików objętych programem zwiększy się do łącznej liczby 1686. Do programu wejdą kolejne 224 orliki z listy rezerwowej.

Lista nowo przyjętych orlików

II nabór -1

Jednocześnie udostępniamy dokumentację projektową:

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie

Załącznik Nr 3 -Zaświadczenie-z-zakładu-pracy-o-zatrudnieniu-animatora-poza-projektem

Załącznik nr 7

Termin doręczenia kompletnej dokumentacji, (wniosek aplikacyjny + umowy + załączniki) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, przez nowo przyjęte podmioty upływa 31 maja 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Niedotrzymanie w/w terminu skutkować będzie wyłączeniem z listy zakwalifikowanych i zaproszeniem na zwalniane miejsca kolejnego podmiotu z listy rezerwowej.

Zespół FRKF                                             Puck 24.05.2017