Lokalny Animator Sportu - Wynagrodzenia za wrzesień
Aktualności

Lokalny Animator Sportu - Wynagrodzenia za wrzesień

Szanowni Animatorzy, W finansowanym ze środków publicznych projekcie „Lokalny Animator Sportu” wynagrodzenia Animatorów muszą być zgodne ze złożonymi i zatwierdzonymi przez JST ich Raportami pracy. Dlatego niektórzy z Państwa otrzymują w tym miesiącu niższe wynagrodzenie za pracę w projekcie, niż kwota widoczna na wygenerowanym Rachunku za godziny przepracowane we wrześniu. Mając świadomość, że część Animatorów […]

Szanowni Animatorzy,

W finansowanym ze środków publicznych projekcie „Lokalny Animator Sportu” wynagrodzenia Animatorów muszą być zgodne ze złożonymi i zatwierdzonymi przez JST ich Raportami pracy.

Dlatego niektórzy z Państwa otrzymują w tym miesiącu niższe wynagrodzenie za pracę w projekcie, niż kwota widoczna na wygenerowanym Rachunku za godziny przepracowane we wrześniu. Mając świadomość, że część Animatorów w pierwszych miesiącach realizacji projektu mogła przy wypełnianiu swoich Raportów popełniać błędy, w dniach 10.08, 19.08 oraz 23.09 wysłaliśmy do wszystkich Animatorów mailowe informacje z prośbą o sprawdzenie zgodności zadeklarowanych w Raportach godzin oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, dokonanie stosownej korekty. Ponadto, informacja ta została umieszczona na stronie: http://frkf.pl/wyrownanie-wynagrodzen/ oraz na FB.

Wielu Animatorów, po zapoznaniu się z naszą informacją, z możliwości skorzystało i skorygowało błędnie wypełnione Raporty. Część jednak informacje te zignorowała i teraz po otrzymaniu wynagrodzenia uwzględniającego wyrównanie, podnosi że o niczym nie wiedziała. Tymczasem wszyscy Animatorzy przystępując do projektu własnoręcznym podpisem potwierdzali zapoznanie się z Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w projekcie (…) wraz z Załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że projekt obejmuje 160 lub 2 x 80 godz. pracy w miesiącu, które należy rozliczyć w comiesięcznych Raportach, zatwierdzanych przez JST oraz że za połowę tych godzin wynagrodzenie pochodzi od Operatora. Zasada, JEDEN projekt, JEDEN Raport, DWÓCH płatników obowiązuje od początku realizacji tego projektu i podnoszone obecnie argumenty niezadowolonych z powodu wyrównań wynagrodzeń Animatorów są bezzasadne.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że nie ma obecnie już możliwości wycofania i ponownego złożenia do zatwierdzenia Raportów z pierwszych miesięcy funkcjonowania projektu.

Puck 26.10.2016                                                                              Zespół FRKF