„Lokalny Animator Sportu” - wyniki  naboru
Aktualności

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki naboru

Uprzejmie informujemy, że na konkurs do udziału w Programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostały 1462 orliki, co stanowi 69% wszystkich aplikujących. Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają do ich pracy dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w wysokości […]

Uprzejmie informujemy, że na konkurs do udziału w Programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostały 1462 orliki, co stanowi 69% wszystkich aplikujących. Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają do ich pracy dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w wysokości 1100 zł  miesięcznie na orlik przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od 01.03.2017 do 30.11.2017.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, których orliki zakwalifikowane zostały do Programu oraz zakwalifikowanych animatorów, powiadomimy o tym drogą mailową.

Z przyczyn formalnych odrzuconych zostały 102 wnioski, co stanowi 4,8 % wszystkich wniosków złożonych. Pozostałe wnioski sklasyfikowane zostały w kolejności od największej do najmniejszej według liczby uzyskanych punktów, które liczone były  elektronicznie przez program generatora wniosków. Wnioski z jednakową liczbą punktów, które znalazły się tuż powyżej i tuż poniżej pozycji 1462 w klasyfikacji rankingowej, ocenione zostały przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z pracowników operatora i uszeregowane na liście rankingowej zgodnie z wynikami tej oceny. Orliki, które znalazły się poniżej poz. 1462 wpisane zostały na listę rezerwową (558 orlików) i będą mogły zgodnie z jej kolejnością przystępować do Programu w trakcie jego realizacji, po rezygnacji lub wycofaniu się podmiotów z listy zakwalifikowanych.

Zgodnie z §6. pkt.7 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w Programie Lokalny Animator Sportu wyniki rekrutacji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

Z uwagi na konieczność wykorzystania generatora wniosków przy zamianach animatorów w trakcie realizacji Programu, operator nie będzie udzielał szczegółowych informacji na temat liczby zdobytych punków oraz zastosowanych kryteriach oceny, które opracowane zostały zgodnie z warunkami realizacji zadania, określonymi przez Ministra Sportu i Turystyki w Decyzji Nr 5 z dnia 20 stycznia 2017 r.

W najbliższym czasie na stronie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej opublikujemy zestaw dokumentów do pobrania (dokumenty zostaną wysłane drogą elektroniczną), wydrukowania, uzupełnienia, podpisania i przesłania w formie papierowej na adres Fundacji. W informacji tej znajdzie się również szczegółowy opis kolejnych kroków postępowania rekrutacyjnego.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do Programu animatorom oraz ich instytucjom zarządzającym i życzymy im sprawnej jego realizacji.

Zespół FRKF                                                     Puck 03.03.2017 r.

Lista zakwalifikowanych LAS 2017

lista rezerwowa LAS 2017