„Lokalny Animator Sportu” - wyniki  naboru uzupełniającego
Aktualności

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych w konkursie uzupełniającym „Lokalny Animator Sportu”, do projektu zakwalifikowanych zostało 182 orliki, na których pracujący animatorzy otrzymają dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, których orliki zakwalifikowane zostały do projektu oraz zakwalifikowanych animatorów, powiadomimy o tym drogą mailową. Lista zakwalifikowanych […]

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych w konkursie uzupełniającym „Lokalny Animator Sportu”, do projektu zakwalifikowanych zostało 182 orliki, na których pracujący animatorzy otrzymają dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, których orliki zakwalifikowane zostały do projektu oraz zakwalifikowanych animatorów, powiadomimy o tym drogą mailową.

Lista zakwalifikowanych orlików znajduje się poniżej.

WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

Lista dokumentów do pobrania:

Podpisują: Jednostka Samorządu Terytorialnego/Lokalny Animator Sportu

Podpisuje tylko Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Podpisuje tylko Lokalny Animator Sportu:

Puck, 16.05.2016 r.

Zespół FRKF