Lokalny Animator Sportu – Wypowiadanie Umów
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Wypowiadanie Umów

W związku z przypadkami wypowiadania z dniem 30 listopada przez niektóre JST Umów z Animatorami zatrudnionymi na Orlikach oraz realizującymi projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, uprzejmie informujemy, że zgodnie z §13 pkt. 2 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie (…): z chwilą rozwiązania Umowy łączącej animatora i JST, automatycznemu rozwiązaniu ulega Umowa […]

W związku z przypadkami wypowiadania z dniem 30 listopada przez niektóre JST Umów z Animatorami zatrudnionymi na Orlikach oraz realizującymi projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, uprzejmie informujemy, że zgodnie z §13 pkt. 2 Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie (…): z chwilą rozwiązania Umowy łączącej animatora i JST, automatycznemu rozwiązaniu ulega Umowa łącząca tego Animatora z Operatorem.

Intencją MSiT oraz FRKF, jako Operatora projektu jest kontynuowanie go do końca grudnia 2016 r. Decyzje o rozwiązywaniu Umów z Animatorami przed końcem Roku są suwerennymi decyzjami instytucji zarządzających Orlikami, na które jako Operator projektu nie mamy żadnego wpływu.

Puck 30.11.2016                                                Zespół FRKF