Lokalny Animator Sportu – Zostały jeszcze tylko dwa dni na doręczanie dokumentów projektowych
Aktualności

Lokalny Animator Sportu – Zostały jeszcze tylko dwa dni na doręczanie dokumentów projektowych

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 marca 2017 do Fundacji Rozwoju Kultury  Fizycznej wpłynęło 398 kompletów dokumentacji projektowej Lokalny Animator Sportu 2017, co stanowi nieco ponad 27% wszystkich zakwalifikowanych do programu podmiotów. Do końca terminu wysyłki Jednostkom Samorządu Terytorialnego pozostały jeszcze tylko dwa dni. Przypominamy, że ostateczny termin na wysłanie powyższej dokumentacji w formie papierowej […]

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 marca 2017 do Fundacji Rozwoju Kultury  Fizycznej wpłynęło 398 kompletów dokumentacji projektowej Lokalny Animator Sportu 2017, co stanowi nieco ponad 27% wszystkich zakwalifikowanych do programu podmiotów. Do końca terminu wysyłki Jednostkom Samorządu Terytorialnego pozostały jeszcze tylko dwa dni.

Przypominamy, że ostateczny termin na wysłanie powyższej dokumentacji w formie papierowej na adres:

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

  1. Lipowa 3

84-100 Puck

upłynie w dniu 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego), a niedotrzymanie powyższego terminu uznane zostanie za rezygnację udziału w Programie Lokalny Animator Sportu 2017.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu 2017 – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

UWAGA ANIMATORZY NIE WYSYŁAJĄ SWOICH UMÓW OSOBNO. UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SĄ PRZESYŁANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Lista dokumentów do pobrania i wysłania:

Do powyższych dokumentów Jednostka musi dołączyć podpisany i opieczętowany wniosek aplikacyjny (wniosek rekrutacyjny) na każdej ze stron.

Lista dokumentów do pobrania, których nie należy wysyłać w tej dokumentacji:

Zespół FRKF                                                Puck 22.03.2017