Lokalny Animator Sportu
2019

Lokalny Animator Sportu

Lokalny Animator Sportu Fundacja Orły Sportu od roku 2014 jest operatorem ogólnopolskiego projektu „Lokalny Animator Sportu”, który w latach 2009 – 2015 realizowany był pod nazwą „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Każdego roku w projekcie tym uczestniczy ponad 2000 orlików, na których pracuje niemal 3500 animatorów sportu.   Projekt Lokalny Animator Sportu jest systemowym […]

Lokalny Animator Sportu

Fundacja Orły Sportu od roku 2014 jest operatorem ogólnopolskiego projektu „Lokalny Animator Sportu”, który w latach 2009 – 2015 realizowany był pod nazwą „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Każdego roku w projekcie tym uczestniczy ponad 2000 orlików, na których pracuje niemal 3500 animatorów sportu.  

Lokalny Animator Sportu

Projekt Lokalny Animator Sportu jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie

udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Zasadą uczestnictwa w projekcie jest zatrudnienie i współfinansowanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego administrujące orliki pracy jednego lub dwóch animatorów przez okres minimum 9 miesięcy w roku.

Fundacja Orły Sportu zabezpiecza animatorom regularne comiesięczne wypłaty z tytułu dofinansowania ich pracy w ramach projektu. Niezależnie od rozliczania pracy animatorów w projekcie, Fundacja aktywnie działa na rzecz zwiększenia zasięgu, dostępności oraz atrakcyjności i różnorodności prowadzonych przez nich zajęć. Zadanie to realizuje między innymi poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń, ponoszących kompetencje zawodowe animatorów oraz organizowanie i koordynowanie różnych wydarzeń promujących aktywny, zdrowy styl życia.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem społecznym było zorganizowanie po raz pierwszy w Polsce Dnia Sportu na Orliku. W dniu 9 września 2017 roku  kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży wraz z rodzinami wzięło udział w tym ogólnopolskim evencie, odbywającym się równocześnie na ponad 700 obiektach, uczestniczących projekcie „Lokalny Animator Sportu”.

W celu sprawnej realizacji oraz podniesienia atrakcyjności realizowanego projektu Fundacja Orły Sportu współpracuje z wieloma innymi organizacjami takimi jak: Polski Komitet Olimpijski, Fundacja MG13, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja Lotto, Fundacja Zwalcz Nudę, Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl”, Fundacja Recal.