Mały Mistrz – dokumenty projektowe dla zakwalifikowanych podmiotów
Aktualności

Mały Mistrz – dokumenty projektowe dla zakwalifikowanych podmiotów

Szkoły z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które zakwalifikowane zostały do projektu „Mały Mistrz” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” Lista poniżej: LISTA SZKÓŁ – AKTUALIZACJA prosimy o pobranie umowy: UMOWA MAŁY MISTRZ – SZKOŁA  – Dwa egzemplarze Wydrukowaną, wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną umowę należy w formie papierowej doręczyć w jednej kopercie na nasz adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. […]

Szkoły z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które zakwalifikowane zostały do projektu „Mały Mistrz” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Lista poniżej:

LISTA SZKÓŁ – AKTUALIZACJA

prosimy o pobranie umowy:

UMOWA MAŁY MISTRZ – SZKOŁA  – Dwa egzemplarze

Wydrukowaną, wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną umowę należy w formie papierowej doręczyć w jednej kopercie na nasz adres Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck w terminie do 25.05.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Niedotrzymanie tego terminu może skutkować wykluczeniem z udziału w projekcie.

Przed wysłaniem dokumentów, szczególnie wniosku, prosimy o ponowne sprawdzenie poprawności wypełnionej dokumentacji, jak również uzupełnienie jej zgodnie z informacjami uzyskanymi od Operatora.

Jednocześnie przypominamy, że nabór uzupełniający trwać będzie do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych dla tych województw. Zakwalifikowane do projektu podmioty poinformujemy o tym drogą telefoniczna i mailową.

Zespół FRKF

Puck 18.05.2016