„Mały Mistrz” – nabór uzupełniający
Aktualności

„Mały Mistrz” – nabór uzupełniający

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza otwarty nabór uzupełniający wniosków do projektu „Mały Mistrz”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne z w/wym. województw. Dokumenty aplikacyjne projektu „Mały Mistrz” do pobrania: Regulamin naboru uzupełniającego Mały Mistrz 2016 Wniosek- […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza otwarty nabór uzupełniający wniosków do projektu „Mały Mistrz”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne z w/wym. województw.

Dokumenty aplikacyjne projektu „Mały Mistrz” do pobrania:

Regulamin naboru uzupełniającego Mały Mistrz 2016

Wniosek- nabór uzupełniający Mały Mistrz 2016

Załącznik nr 1-Zasady uczestnictwa w projekcie Mały Mistrz 2016 w naborze uzupełniającym

Załącznik nr 2-Oświadczenie o kontynuacji lub wycofaniu klas z udziału w projekcie Mały Mistrz w roku szkolnym 2016-2017 w latach wcześniejszych – nabór uzupełniający

Załącznik nr 3-Oświadczenie Szkoły Mały Mistrz – nabór uzupełniający

Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej na adres: maly.mistrz@frkf.pl 

Nabór uzupełniający trwał będzie do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych dla danego województwa.

Zakwalifikowane do projektu podmioty poinformujemy o tym drogą telefoniczną i mailową.

Zespół FRKF                                                                              Puck 13.05.2016 r.