„Mały Mistrz” – nabór wniosków
Aktualności

„Mały Mistrz” – nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu „Mały Mistrz”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe z województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego. Dziękujemy szkołom, które przysłały nam wstępne deklaracje i jednocześnie przypominamy że ich nadesłanie nie oznaczało automatycznego udziału w projekcie. […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu „Mały Mistrz”  w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe z województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego.

Dziękujemy szkołom, które przysłały nam wstępne deklaracje i jednocześnie przypominamy że ich nadesłanie nie oznaczało automatycznego udziału w projekcie.

Zapraszamy do składania, zamieszczonych poniżej dokumentów aplikacyjnych,  zarówno szkoły które przesłały nam wstępne deklaracje o gotowości przystąpienia do projektu, jak i szkoły które deklaracji takich nam nie przesłały.

Dokumenty aplikacyjne projektu „Mały Mistrz” do pobrania:

Wniosek Mały Mistrz 2016

Regulamin naboru Mały Mistrz 2016

Załącznik nr 1 – Zasady uczestnictwa w projekcie Mały Mistrz 2016

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kontynuacji lub wycofaniu klas z udziału w projekcie Mały Mistrz w roku szkolnym 2016-2017 w latach wcześniejszych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Szkoły

 

Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej do dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: maly.mistrz@frkf.pl ,

oraz w formie papierowej w terminie do 29 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck

Zespół FRKF