Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia. Wśród tematów m.in. starzenie się kobiet w Polsce
Aktualności

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia. Wśród tematów m.in. starzenie się kobiet w Polsce

W dniach 24-25 września w Warszawie odbył się Kongres Zdrowego Starzenia. Wśród zaproszonych gości była prezeska FRKF Monika Chabior. Kongres stanowi ważną inicjatywę na mapie senioralnej w Polsce, skupiając autorytety z kraju i zagranicy. Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz […]

-Jolanta Kwaśniewska_2
Przemawia Jolanta Kwaśniewska – prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”

W dniach 24-25 września w Warszawie odbył się Kongres Zdrowego Starzenia. Wśród zaproszonych gości była prezeska FRKF Monika Chabior. Kongres stanowi ważną inicjatywę na mapie senioralnej w Polsce, skupiając autorytety z kraju i zagranicy.

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu było podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.

W tym roku przedmiotem dyskusji zaproszonych gości były istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej tematy jak: realizacja Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce, zdrowe starzenie się w Europie – Wizja Europy 2050, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje, e-zdrowie.

Podczas kongresu poruszane były takie tematy jak starzenie się kobiet czy wprowadzanie innowacyjnych technologii medycznych.

Więcej informacji na stronie www.zdrowestarzenie.org