Nabór na Koordynatora Wojewódzkiego
Aktualności

Nabór na Koordynatora Wojewódzkiego

Animatorze – czekamy na Twoje zgłoszenie! Rusza rekrutacja na animatorów- koordynatorów w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Poszukujemy animatorów z zakwalifikowanych orlików, którzy chcą wspierać realizację projektu w skali swojego województwa. Do głównych obowiązków koordynatora należeć będzie m.in.: Udział w szkoleniu przygotowującym do roli koordynatora animatorów, które odbędzie się na terenie województwa pomorskiego w dniach […]

Animatorze – czekamy na Twoje zgłoszenie!

Rusza rekrutacja na animatorów- koordynatorów w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Poszukujemy animatorów z zakwalifikowanych orlików, którzy chcą wspierać realizację projektu w skali swojego województwa. Do głównych obowiązków koordynatora należeć będzie m.in.:

  • Udział w szkoleniu przygotowującym do roli koordynatora animatorów, które odbędzie się na terenie województwa pomorskiego w dniach 29-31 marca.
  • Zrekrutowanie i przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenie dla co najmniej 10 animatorów sportu uczestniczących w projekcie Lokalny Animator Sportu 2019
  • Przeprowadzenie 10 wizyt kontrolnych orlików uczestniczących z projekcie Lokalny Animator Sportu.
  • Koordynowanie organizacji ogólnopolskich imprez sportowych
  • Merytoryczne bieżące wsparcie dla animatorów w wybranych lokalizacjach

 

W ramach naboru zostanie wyłonionych 32 animatorów z 16 województw z zastrzeżeniem, że z jednego województwa zostanie wybrany co najmniej 1 Animator. Koordynatorzy zostaną zrekrutowani w oparciu o kryterium:

  • udokumentowanych kompetencji i umiejętności w tym: uzyskanego wykształcenia, odbytych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych lub innych osiągnięć związanych ze sportem powszechnym
  • doświadczenia w animacji sportu w tym udziału w projektach sportowych, inicjatywach z zakresu promocji sportu i rekreacji oraz upowszechniających kulturę fizyczną, a także doświadczenie w roli koordynatora wojewódzkiego
  • doświadczenia dydaktycznego w popularyzacji sportu.

 

W zamian za to gwarantujemy:

  • możliwość rozwoju i wzbogacenia swoich doświadczeń związanych z animacją sportu w ponad lokalnych charakterze
  • Za realizację zadań, będzie przysługiwać wynagrodzenie w łącznej kwocie 8505 zł brutto (z uwzględnieniem kosztów pracodawcy) z zastrzeżeniem, że realizacja zadań może się odbyć w maksymalnej wysokości 360 godzin pracy

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 6-13 lutego  poprzez wysyłkę CV animatora w formie elektronicznej na adres rekrutacja@orlysportu.pl. Wskazany termin nadsyłania zgłoszeń jest nieprzekraczalny. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszona najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rekrutacji, o którym mowa w pkt.3. na stronie internetowej www.orlysportu.pl w zakładce „aktualności”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie (kliknij tutaj).

karta czasu pracy koordynatora – załącznik nr 1