Naszorlik.pl - wykonawca
Aktualności

Naszorlik.pl - wykonawca

Fundacja Orły Sportu jako operator tegorocznego projektu Lokalny Animator Sportu 2019 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie systemu dla Fundacji Orły Sportu do zarządzania treścią strony internetowej oraz administrowania i raportowania przebiegu projektu NaszOrlik.pl oraz wykonanie portalu internetowego dla animatorów i Jednostek Samorządu Terytorialnego do zarządzania orlikami, kalendarzem zajęć, raportami i rachunkami […]

Fundacja Orły Sportu jako operator tegorocznego projektu Lokalny Animator Sportu 2019 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie systemu dla Fundacji Orły Sportu do zarządzania treścią strony internetowej oraz administrowania i raportowania przebiegu projektu NaszOrlik.pl oraz wykonanie portalu internetowego dla animatorów i Jednostek Samorządu Terytorialnego do zarządzania orlikami, kalendarzem zajęć, raportami i rachunkami – złożono trzy oferty.

Na podstawie kryterium najniższej ceny oraz szybkości reakcji serwisowej dokonano wyboru najlepszego oferenta, którym została firma DMH.

Po dopasowaniu wagi, proporcji, wg. której 80% stanowiła cena, a serwis 20%, wyszła następująca klasyfikacja:

  • SM32 – 90%
  • DMH – 90,4%
  • Vanleif – 66,6%

 

Oferent Wartość oferty Cena (waga: 80%) Serwis (waga: 20%)
SM32 151 536 zł 100 % 1/4; 4/16
DMH 171 363 zł 88 % 1/2; 4/8
Vanleif 195 570 zł 77 % 2/8; 8/24

 

W związku z ceną, oferenci otrzymali:

SM32 – 80 % (100 uzyskane x 80 / 100);

DMH – 70,4% (88 uzyskane x 80 / 100);

Vanleif – 61,6% (77 uzyskane x 80/100).

 

Z tytułu serwisu, oferenci otrzymali:

SM32 – 10 % (50 % x 20 / 100)

DMH – 20 % (100 x 20 / 100)

Vanleif – 5 % (25 x 20 / 100)