Nowe projekty
Aktualności

Nowe projekty

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Sportu Konkursu, Fundacja Orły Sportu otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów w ramach Programu ”Sportowe Wakacje +”.

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Sportu Konkursu, Fundacja Orły Sportu otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów w ramach Programu ”Sportowe Wakacje +”.
Pozytywną ocenę uzyskały projekty: 100 Orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami Żołnierzy Niezłomnych oraz Korespondencyjny Multisportowy Turniej Miast o Puchar Niepodległości.
Oba te projekty adresowane są do dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Obecnie we współpracy z Ministerstwem Sportu redagujemy Umowy na realizację wyżej wymienionych projektów.
Więcej informacji podamy niezwłocznie po podpisaniu tych Umów.