Ogłoszenie naboru w projekcie
Aktualności

Ogłoszenie naboru w projekcie "Mały Mistrz" w województwie pomorskim.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Przedstawiciele Samorządów, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór do projektu „Mały Mistrz” w woj. pomorskim w roku szkolnym 2015/2016. Projekt, który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną uczniów klas I-III w całej Polsce, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci a także ich rodziców i opiekunów. W województwie pomorskim jest […]

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Przedstawiciele Samorządów,

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór do projektu „Mały Mistrz” w woj. pomorskim w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt, który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną uczniów klas I-III w całej Polsce, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci a także ich rodziców i opiekunów. W województwie pomorskim jest z nami prawie 7500 dzieci.

Zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe w naszym województwie do współudziału w prowadzeniu tego programu.

Szczegółowe zasady oraz warunki składania zgłoszeń, zasady naboru i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin naboru wniosków zamieszczony poniżej wraz załącznikami.

Zaproszenie do udziału w naborze Mały Mistrz 2015 – JST

Regulamin naboru wniosków do projektu Mały Mistrz w woj. pomorskim w roku 2015

Załącznik nr 1 – Zasady uczestnictwa w projekcie Mały Mistrz

Załącznik nr 2 MM

Załącznik nr 3 – zgłoszenie gminy MM 2015

Uwaga!
Wypełnione, opieczętowane i podpisane załączniki należy przesłać do dnia 10 czerwca 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (ul. Lipowa 3, 84-100 Puck).  Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie www.frkf.pl dnia 22 czerwca 2015 roku.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Mały Mistrz w woj. pomorskim

Patrycja Komowska

Mail: p.komowska@frkf.pl

Telefon: 883-524-840

 

Zespół FRKF