Ogłoszenie naboru wniosków do projektu
Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków do projektu "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" w 2015 roku

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012″ . Celem naboru jest wyłonienie Animatorek i Animatorów Orlików, którzy uzyskają dofinansowanie zadań realizowanych na Orlikach w 2015 roku. Szczegółowe warunki składania wniosków, zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin Konkursu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012” zamieszczony poniżej. Regulamin naboru wniosków – […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór wniosków do projektu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012″ . Celem naboru jest wyłonienie Animatorek i Animatorów Orlików, którzy uzyskają dofinansowanie zadań realizowanych na Orlikach w 2015 roku. Szczegółowe warunki składania wniosków, zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin Konkursu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012” zamieszczony poniżej.

Regulamin naboru wniosków – link

Aby zgłosić swój wniosek do projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”, należy skorzystać z generatora wniosków zamieszczonego w portalu NaszOrlik.pl, wypełnić wniosek i przesłać go na adres Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (ul. Lipowa 3, 84-100 Puck) do 16 lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na temat naboru na stronie NaszOrlik.pl