Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach projektu ,,Animator Moje Boisko-Orlik 2012”
Aktualności

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach projektu ,,Animator Moje Boisko-Orlik 2012”

Informujemy, iż dnia 25 lutego 2015 roku zakończone zostało rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dopuszczenie do udziału w projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. Wpłynęło 2251 wniosków, z czego 21 zostało odrzuconych z powodu nieusuwalnych błędów formalnych (wniosek złożony poza terminem naboru) oraz 12 nie uzyskało pozytywnej oceny merytorycznej (mniej niż […]

Informujemy, iż dnia 25 lutego 2015 roku zakończone zostało rozpatrywanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dopuszczenie do udziału w projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Wpłynęło 2251 wniosków, z czego 21 zostało odrzuconych z powodu nieusuwalnych błędów formalnych (wniosek złożony poza terminem naboru) oraz 12 nie uzyskało pozytywnej oceny merytorycznej (mniej niż 10 punktów z 23 możliwych).

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę i tym samym otrzymają dofinansowanie na działalność wskazanych w tych wnioskach Orlików.

Lista dostępna jest pod adresem: https://naszorlik.pl/panel/skladanie-wnioskow/wyniki

Wnioskujący, których wnioski wymagają dodatkowych wyjaśnień, otrzymają informację na piśmie wzywającą do ich udzielenia, w celu umożliwienia oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Wnioskujący, których wnioski zostały odrzucone z powodu nadesłania wniosków poza terminem naboru lub otrzymały negatywną ocenę merytoryczną, otrzymają stosowną informację na piśmie.

Równocześnie informujemy, że Fundacja ogłosi dodatkowy nabór umożliwiający staranie się o dofinansowanie wszystkim wnioskującym, których wnioski zostały odrzucone.

Dziękujemy za wzięcie udziału w naborze.

Zespół Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej