PIT-11 za rok 2018
Aktualności

PIT-11 za rok 2018

Dział Kadr jest w trakcie wysyłania PIT-11 za rok 2018. Do animatorów, którzy wyrazili zgodę na przesłanie PITów droga elektroniczną zostanie wysłany stosowny mail. Pozostali animatorzy otrzymają je poczta tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wysłane do końca lutego.

Dział Kadr jest w trakcie wysyłania PIT-11 za rok 2018.
Do animatorów, którzy wyrazili zgodę na przesłanie PITów droga elektroniczną zostanie wysłany stosowny mail. Pozostali animatorzy otrzymają je poczta tradycyjną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wysłane do końca lutego.