Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości - śladami wielkich sportowców
Aktualności

Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości - śladami wielkich sportowców

Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców to wydarzenie, które objęło zasięgiem cały kraj.Zajęcia odbywały się … Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców to wydarzenie, które objęło zasięgiem cały kraj.
Zajęcia odbywały się …

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.