Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców

Podsumowanie 100 orlików na następne stulecie Niepodległości – śladami wielkich sportowców to wydarzenie, które objęło zasięgiem cały kraj.
Zajęcia odbywały się …