Podsumowanie projektu Wspólny Narodowy
Aktualności

Podsumowanie projektu Wspólny Narodowy

Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu „Wspólny Narodowy”. Jego celem było wsparcie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych (w tym w szczególności realizujących działania z zakresu kultury fizycznej) w nabywaniu kompetencji w prowadzeniu konsultacji i diagnoz potrzeb społeczności lokalnych. Zadaniem, które miało pomóc organizacjom skonfrontować nabytą wiedzę teoretyczną z praktyką miało być przeprowadzenie konsultacji […]

Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu „Wspólny Narodowy”. Jego celem było wsparcie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych (w tym w szczególności realizujących działania z zakresu kultury fizycznej) w nabywaniu kompetencji w prowadzeniu konsultacji i diagnoz potrzeb społeczności lokalnych. Zadaniem, które miało pomóc organizacjom skonfrontować nabytą wiedzę teoretyczną z praktyką miało być przeprowadzenie konsultacji społecznych i diagnozy potrzeb lokalnych na zagospodarowanie przestrzeni wokół Stadionu Narodowego w Warszawie.

Projekt zrodził się z partnerstwa publiczno-społecznego trzech podmiotów: Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Spółki PL.2012+ (operator Stadionu Narodowego od 1.01.2013 r.) oraz Projektu Społecznego 2012 (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Partnerom udało się pozyskać na ten projekt środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

Pod poniższym linkiem dostępna jest podsumowująca projekt publikacja (Publikacja Wspólny Narodowy – do pobrania), w której nie tylko sprawozdajemy realizację projektu przedstawiając efekty konsultacji, ale przede wszystkim dzielimy się zdobytą przy projekcie wiedzą i doświadczeniem i  radzimy, jak organizować tego typu procesy diagnostyczno-konsultacyjne.

Zachęcamy do lektury!

Zespół FRKF