Prezentacja programu Nasz Orlik na konferencji w Sejmie
Aktualności

Prezentacja programu Nasz Orlik na konferencji w Sejmie

W ostatnich dniach czerwca Monika Chabior, prezeska Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej,  przedstawiła założenia programu Nasz Orlik podczas konferencji „Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Monikę Chabior zaproszono do wypowiedzi w panelu dyskusyjnym pt.”Aktywność fizyczna jako niezbędny element profilaktyki nadwagi i otyłości”. Transmisję […]

W ostatnich dniach czerwca Monika Chabior, prezeska Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej,  przedstawiła założenia programu Nasz Orlik podczas konferencji „Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości.

Monikę Chabior zaproszono do wypowiedzi w panelu dyskusyjnym pt.”Aktywność fizyczna jako niezbędny element profilaktyki nadwagi i otyłości”.

Transmisję z konferencji można obejrzeć na stronach Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=16C6CFD45D70890CC1257E31004906C1#