Projekt Mały Mistrz na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.
Aktualności

Projekt Mały Mistrz na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Mały Mistrz. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zostanie rozstrzygnięty do 7. marca br. Fundacja złożyła ofertę i oczekuje na wynik prac komisji konkursowej. […]

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Mały Mistrz. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zostanie rozstrzygnięty do 7. marca br. Fundacja złożyła ofertę i oczekuje na wynik prac komisji konkursowej. Wybór naszej oferty przez komisję Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoli na przystąpienie do podpisania umów operatorskich i realizację projektu.

Mały Mistrz – czego dotyczy projekt?

Projekt Mały Mistrz ma za zadanie promować aktywność fizyczną wśród dzieci z klas I szkół podstawowych poprzez uczestnictwo w regularnych zajęciach sportowych,  różnych dyscyplin sportowych, dostosowanych do wieku dzieci.  W roku 2014 na terenie województwa Pomorskiego zaangażowanych zostanie 250 klas I szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywać się podczas zajęć wychowania fizycznego w ramach podstawy programowej klas I szkół podstawowych. W tygodniu: jedna godzina lekcyjna prowadzona przez nauczyciela wiodącego i druga godzina lekcyjna współprowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone będą w okresie od września do grudnia 2014 roku.

W jaki sposób finansowane są zajęcia?

Wojewódzki operator projektu opłaci ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki sprzęt sportowy potrzebny do wykonania zajęć o wartości 1500 zł brutto na klasę biorącą udział w projekcie Mały Mistrz.

Kim są partnerzy lokalni projektu?

Lokalni partnerzy projektu to samorządy, szkoły podstawowe, których rolą jest rekrutacja uczestników (klas I szkół podstawowych), zapewnienie infrastruktury do realizacji zajęć oraz opłacenie pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

Co będzie się działo dalej?

W przypadku wyboru Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Multisport na Pomorzu, Fundacja zgłosi się do potencjalnych lokalnych partnerów z prośbą o wypełnienie krótkiego kwestionariusza rekrutacyjnego. Na podstawie kwestionariuszy, zostaną wybrani partnerzy lokalni, z którymi podpisane zostaną umowy na realizację projektu. Partnerzy lokalni uczestniczyć będą w szkoleniach i otrzymają sprzęt sportowy. Fundacja jako operator wojewódzki będzie pozostawać w stałym kontakcie z operatorami w celu udzielenia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Aktualne informacje będą umieszczane stronie: www.frkf.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Beata Mierkowska
b.mierkowska@frkf.pl