Projekt Multisport na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.
Aktualności

Projekt Multisport na Pomorzu/ I etap konkursu na operatora wojewódzkiego rozstrzygnięty ! Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wybrana operatorem.

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Multisport. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zostanie rozstrzygnięty do 20. marca br. Fundacja złożyła ofertę i oczekuje na wynik prac komisji konkursowej. Wybór […]

Z radością informujemy, że w dniu 18. lutego br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Fundację Rozwoju  Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Multisport. Jest to pierwszy etap konkursu. Drugim etapem jest konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który zostanie rozstrzygnięty do 20. marca br. Fundacja złożyła ofertę i oczekuje na wynik prac komisji konkursowej. Wybór naszej oferty przez komisję Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoli na przystąpienie do podpisania umów operatorskich i realizację projektu.

 

Multisport – czego dotyczy projekt?

Projekt Multisport ma za zadanie promować różnorodną aktywność sportową wśród dzieci klas 4 – 6 w ramach zajęć pozaszkolnych. Zajęcia będą organizowane przez kluby sportowe i będą się opierały o trzy dyscypliny sportowe – jedną wiodącą i dwie uzupełniające. W roku 2014 na terenie województwa pomorskiego zaangażowanych zostanie 60 grup dzieci. W ramach projektu w okresie od marca do grudnia 2014 roku organizowane i prowadzone będą systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 3 x 90 minut w tygodniu. Zajęcia będą prowadzone przez kluby sportowe w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów.

W jaki sposób finansowane są zajęcia?

Wojewódzki operator projektu opłaci ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki wynagrodzenie dla trenera (stawka 70 zł brutto za jednostkę treningową) oraz sprzęt sportowy wartości 1000 zł brutto.

Kim są partnerzy lokalni projektu?

Lokalni partnerzy projektu to samorządy, kluby sportowe i szkoły, których rolą jest rekrutacja uczestników, zapewnienie infrastruktury do realizacji zajęć oraz ich przeprowadzenie.

Co będzie się działo dalej?

W przypadku wyboru Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na operatora wojewódzkiego projektu Multisport na Pomorzu, Fundacja zgłosi się do potencjalnych lokalnych partnerów z prośbą o wypełnienie krótkiego kwestionariusza rekrutacyjnego. Na podstawie kwestionariuszy, zostaną wybrani partnerzy lokalni, z którymi podpisane zostaną umowy na realizację projektu. Partnerzy lokalni otrzymają szkolenie, sprzęt oraz środki na zatrudnienie trenerów zgodnie z przyjętą w projekcie stawką. Fundacja jako operator wojewódzki będzie pozostawać w stałym kontakcie z operatorami w celu udzielenia wsparcia merytorycznego, promocyjnego i organizacyjnego.

Aktualne informacje będą umieszczane stronie: www.frkf.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Beata Mierkowska
b.mierkowska@frkf.pl