PROJEKTY MAŁY MISTRZ I JUNIOR SPORT - DEKLARACJE
Aktualności

PROJEKTY MAŁY MISTRZ I JUNIOR SPORT - DEKLARACJE

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ubiega się o powierzenie jej roli Operatora projektów „Mały Mistrz” i „Junior Sport”, współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Projekt „Mały Mistrz” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a realizowany przez szkoły. Projekt „Junior Sport” jest adresowany do dzieci z klas […]

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ubiega się o powierzenie jej roli Operatora projektów „Mały Mistrz” i „Junior Sport”, współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Projekt „Mały Mistrz” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a realizowany przez szkoły.

Projekt „Junior Sport” jest adresowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych, a realizowany przez kluby sportowe i szkoły.

Wybór Operatora ma nastąpić do 15.04.2016.

 W przypadku powierzenia FRKF roli Operatora w/w projektów w Państwa województwie, zwrócimy się do wszystkich podmiotów, które będą chciały razem z nami realizować te projekty, o złożenie wniosków i podpisania z nami stosownych umów.

Podmioty zainteresowane wspólną realizacją tych projektów, prosimy o zapoznanie się z ich założeniami oraz  przesłanie nam wstępnych deklaracji.

Szczegółowe informacje dotyczące obu projektów można pobrać poniżej:

Projekt Mały Mistrz

Projekt Junior Sport

Deklaracje można pobrać poniżej:

Deklaracja udziału Mały Mistrz

Deklaracja udziału Junior Sport

Wydrukowane i wypełnione deklaracje należy przesłać na adres:

do dnia 08.04.2016 roku.

Uwaga: Złożenie deklaracji nie oznacza jeszcze udziału w projekcie. Podmiot składający deklarację  wyraża swoją gotowość do realizacji projektu.