Raport
Aktualności

Raport "Orliki i Animatorzy" podsumowanie projektu Akademia Animatora 2013

Wspólnie z Projektem Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Fundacją V4Sport przeprowadziliśmy trzy cykle czterodniowych szkoleń dla Animatorów i liderów sportu lokalnego. Wzięło w nich udział 320 osób z 15 województw. Szkolenia miały za zadanie wzmocnić kompetencje uczestników i wyposażyć ich w narzędzia niezbędne do skutecznej realizacji misji Animatora – tworzenia nowoczesnej oferty rekreacyjnej […]

Wspólnie z Projektem Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Fundacją V4Sport przeprowadziliśmy trzy cykle czterodniowych szkoleń dla Animatorów i liderów sportu lokalnego. Wzięło w nich udział 320 osób z 15 województw. Szkolenia miały za zadanie wzmocnić kompetencje uczestników i wyposażyć ich w narzędzia niezbędne do skutecznej realizacji misji Animatora – tworzenia nowoczesnej oferty rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń. W ramach szkolenia odbyły się warsztaty społeczne z doświadczonymi animatorami oraz szkolenia sportowe poświęcone pracy z użytkownikami o różnorodnych potrzebach.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie wniosku o grant projektowy na portalu naszorlik.pl. Niemal 200 nadesłanych projektów potwierdza, że szkolenie dało uczestnikom wiedzę na temat jak planować swoje działania z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, budować partnerstwa i likwidować bariery w dostępie do sportu, z którymi spotykają się osoby nieaktywne. Jedenaście najlepszych wniosków zostało nagrodzonych kompletem sprzętu sportowego, a także stałym wsparciem coachingowym zespołu Nasz Orlik.

9 grudnia 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja Nasz Orlik. Na konferencji odbyło się podsumowanie projektu Akademii Animator, a Minister Sportu i Turystki – Andrzej Biernat ogłosił rozpoczęcie programu Nasz Orlik.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym w ramach Akademii Animatora 2013 – Orlik i animatorzy – Raport 2013

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerzy programu
Grupa LOTOS S.A , RUCH S.A.

Warsztaty społeczne
Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego,
Duet Edukatorski,
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Warsztaty sportowe
Alternatywne zajęcia dla dzieci. Program Tenis U-10, Polski Związek Tenisa Ziemnego
Osoby z niepełnosprawnością na Orliku, Fundacja TUS
Osoby 50+ na Orliku. Sport = aktywność = zdrowie, Duet Edukatorski
Rugby TAG na Orliku, Polski Związek Rugby
Rodzina na Orliku – Badminton dla Rodzin, Polski Związek Badmintona,
Sporty uliczne na Orliku. Alternatywna oferta dla młodzieży, Stowarzyszenie Wspierania Nowych Dyscyplin Sportowych „Latająca Zośka” i Polskie Stowarzysze Graczy Ultimate
Przedszkole Orlika, Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych.

Zespół FRKF