Raport Roczny 2019
Aktualności

Raport Roczny 2019

Prosimy o terminowe przesłanie wypełnionego Raportu Rocznego z pracy Animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu. Termin przesłania Raportu do JST: 10 grudnia 2019, termin przesłania zatwierdzonego Raportu przez JST do Fundacji: 15 grudnia (liczy się data stempla pocztowego). Raporty przesyłane są w formie papierowej pocztą tradycyjną. Przypominamy, że przesłanie Raportu Rocznego jest obowiązkowe. Raport do […]

Prosimy o terminowe przesłanie wypełnionego Raportu Rocznego z pracy Animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu.

Termin przesłania Raportu do JST: 10 grudnia 2019, termin przesłania zatwierdzonego Raportu przez JST do Fundacji: 15 grudnia (liczy się data stempla pocztowego). Raporty przesyłane są w formie papierowej pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że przesłanie Raportu Rocznego jest obowiązkowe.

Raport do pobrania tutaj: Raport Roczny 2019