Raport Roczny 2017
Aktualności

Raport Roczny 2017

Raport Roczny Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Orły Sportu (dawniej Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej), a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej jednostce samorządu terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do Fundacji jako operatora projektu podsumowania pracy animatora na orliku w okresie marzec – listopad 2017 zwanego „Raportem Rocznym”. Raport Roczny […]

Raport Roczny

Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Orły Sportu (dawniej Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej), a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej jednostce samorządu terytorialnego/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do Fundacji jako operatora projektu podsumowania pracy animatora na orliku w okresie marzec – listopad 2017 zwanego „Raportem Rocznym”. Raport Roczny należy przesłać w formie papierowej na adres Fundacji Orły Sportu (Puck. Ul. Lipowa 3, 84-100) w nieprzekraczalnym terminie do 15-12-2017 (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

Wzór dokumentu do pobranie tutaj: Raport-roczny-2017