Raporty Animatorów na urlopie
Aktualności

Raporty Animatorów na urlopie

Szanowni Animatorzy. Informacja poniższa dotyczy tylko tych z Was, którzy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego posiadają Umowy o Pracę i w trakcie realizacji projektu Lokalny Animator Sportu korzystają z przysługujących im urlopów wypoczynkowych. Animatorzy tacy stają przed dylematem, jak rozliczyć w swoich raportach godziny na urlopie, aby nic nie stracić finansowo? Podpowiadamy: Raport w Generatorze Obsługi […]

Szanowni Animatorzy.

Informacja poniższa dotyczy tylko tych z Was, którzy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego posiadają Umowy o Pracę i w trakcie realizacji projektu Lokalny Animator Sportu korzystają z przysługujących im urlopów wypoczynkowych.

Animatorzy tacy stają przed dylematem, jak rozliczyć w swoich raportach godziny na urlopie, aby nic nie stracić finansowo?

Podpowiadamy:

Raport w Generatorze Obsługi Projektu należy wypełnić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. W rubrykach Początek zajęć i Koniec zajęć wpisać należy terminy zajęć, które byłyby przez Was realizowane, gdybyście w tym czasie nie korzystali z urlopu. W sumie w jednym miesiącu można rozliczyć nie więcej jak 80 godzin urlopowych dla jednego Animatora i nie więcej jak 40 godzin gdy projekt realizuje dwóch Animatorów.
  2. W rubryce Tamat zajęć należy wpisać słowo: URLOP
  3. W rubryce Zastępstwo należy wpisać – NIE
  4. W rubryce miejsce należy wybrać – Poza Orlikiem
  5. W rubrykach: Ulica, Kod, Miasto należy wpisać – 0
  6. Ważne: godziny urlopowe rozliczać można tylko w obszarach II i III
  7. W rubryce Dyscyplina należy wpisać słowo: URLOP
  8. W rubrykach Grupa docelowa i Grupa wiekowa wybieramy dowolną grupę
  9. W rubrykach: Liczba kobiet, Liczba mężczyzn, Grupa wiekowa opis należy wpisać – 0

Przykład:

Urlop

Puck 12.08.2016                                                                           Zespół FRKF