fbpx
Raporty Animatorów z II naboru
Aktualności

Raporty Animatorów z II naboru

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie www.frkf.com.pl uruchomiona została możliwość logowania się w Generatorze Obsługi Projektu dla Animatorów, którzy do projektu Lokalny Animator Sportu zakwalifikowali się w drugim naborze uzupełniającym. Animatorów tych prosimy o rozliczenie godzin przepracowanych w maju oraz w czerwcu i złożenia raportów do zatwierdzenia przez JST lub inne upoważnione do […]

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie www.frkf.com.pl uruchomiona została możliwość logowania się w Generatorze Obsługi Projektu dla Animatorów, którzy do projektu Lokalny Animator Sportu zakwalifikowali się w drugim naborze uzupełniającym. Animatorów tych prosimy o rozliczenie godzin przepracowanych w maju oraz w czerwcu i złożenia raportów do zatwierdzenia przez JST lub inne upoważnione do wykonania tej czynności podmioty.

Po zatwierdzeniu przez JST raportów z przepracowanych w projekcie godzin, rozpoczniemy bezzwłocznie wykonywanie przelewów na konta Animatorów, które wskazali nam w Załączniku 14. Przed zalogowaniem się w Generatorze i rozpoczęciu rozliczenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną na stronie instrukcją.

Zespół FRKF

01.07.2016

Raporty Animatorów z II naboru
Aktualności

Raporty Animatorów z II naboru

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie www.frkf.com.pl uruchomiona została możliwość logowania się w Generatorze Obsługi Projektu dla Animatorów, którzy do projektu Lokalny Animator Sportu zakwalifikowali się w drugim naborze uzupełniającym. Animatorów tych prosimy o rozliczenie godzin przepracowanych w maju oraz w czerwcu i złożenia raportów do zatwierdzenia przez JST lub inne upoważnione do […]

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie www.frkf.com.pl uruchomiona została możliwość logowania się w Generatorze Obsługi Projektu dla Animatorów, którzy do projektu Lokalny Animator Sportu zakwalifikowali się w drugim naborze uzupełniającym. Animatorów tych prosimy o rozliczenie godzin przepracowanych w maju oraz w czerwcu i złożenia raportów do zatwierdzenia przez JST lub inne upoważnione do wykonania tej czynności podmioty.

Po zatwierdzeniu przez JST raportów z przepracowanych w projekcie godzin, rozpoczniemy bezzwłocznie wykonywanie przelewów na konta Animatorów, które wskazali nam w Załączniku 14. Przed zalogowaniem się w Generatorze i rozpoczęciu rozliczenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną na stronie instrukcją.

Zespół FRKF

01.07.2016