Regulamin rozgrywek Ręczna na Orliku 2022
Bez kategorii

Regulamin rozgrywek Ręczna na Orliku 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt „Ręczna na Orliku 2022” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim realizowanym przez Fundację Orły Sportu przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowanym z budżetu państwa w ramach projektu „Sportowe Wakacje +”. UCZESTNICY Uczestnikami rozgrywek „Ręczna na Orliku 2022” mogą być wszystkie dzieci w wieku IV/V/VI klasy szkoły podstawowej (z roczników 2010 i młodszych) z terenu […]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekt „Ręczna na Orliku 2022” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim realizowanym przez Fundację Orły Sportu przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowanym z budżetu państwa w ramach projektu „Sportowe Wakacje +”.

UCZESTNICY

Uczestnikami rozgrywek „Ręczna na Orliku 2022” mogą być wszystkie dzieci w wieku IV/V/VI klasy szkoły podstawowej (z roczników 2010 i młodszych) z terenu 12 województw: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie.

SŁOWNIK

Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Orły Sportu. Uczestnicy – należy przez to rozumieć dzieci w wieku IV/V/VI klasy szkoły podstawowej (rocznik 2010 i młodsi).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i grę w piłkę ręczną – uświadamianie dzieci, od najmłodszych lat, norm wartości w gry zespołowe (gram fair) – promowanie piłki ręcznej jako gry zespołowej, wykorzystanie infrastruktury orlików, polegające na wyrównaniu szans (ogólnodostępność i bezpłatność), zwiększenie atrakcyjności ruchowej poprzez uprawianie piłki ręcznej – organizacja czasu wolnego dla najmłodszych poprzez rozgrywki turniejowe, promowanie interdyscyplinarnej zdrowej konkurencji, poprawianie sprawności fizycznej, przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci, weryfikacja talentów sportowych, popularyzacja piłki ręcznej, doskonalenie / poznawanie elementów technicznych piłki ręcznej tj. kozłowania, zasad poruszania się w ataku lub w obronie, rzuty itp., zapoznanie się z ogólnymi zasadami sędziowania, gry oraz terminologii z zakresu piłki ręcznej, ogóle zapoznanie się i obeznanie z tematyką piłki ręcznej w przypadku dalszych działań podejmowanych już indywidualnie przez uczestników zajęć – dzieci, podporządkowanie się ustalonym zasadom i regulaminom – budowanie u dzieci odpowiedzialności i dyscypliny.

ZASADY REKRUTACJI

Do wydarzenia przystąpią te drużyny, które brały udział w zeszłorocznych rozgrywkach turniejowych na etapie ogólnopolskim w ramach projektu „Ręczna na Orliku 2021”. W przypadku rezygnacji drużyny lub braku informacji o chęci udziału w turnieju, zostaną zaproszone kolejno II miejsca z etapu wojewódzkiego. Organizator zastrzega sobie także prawo doboru uczestników z innego regionu.

PRZEBIEG I DZIAŁANIA PROJEKTU

          Tegoroczna edycja projektu „Ręczna na Orliku 2022” obejmuje 3- dniowe wydarzenie od 14-16 października 2022 r. Podczas rozpoczęcie imprezy tj, dnia 14.10.2022 o godz. 14:00 rozpocznie się losowanie drużyn. Rozgrywki odbędą się na terenie hali Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2. Organizator pokrywa pełne koszty związane z noclegiem i wyżywieniem uczestników ich opiekunów oraz kierowcy. Każda drużyna otrzyma koszulki z logiem projektu, medale, dyplomy oraz gadżety. Dla zwycięskich drużyn – puchary oraz dodatkowe gadżety. Organizator zakłada udział 12 drużyn 8-osobowych chłopców i 12 drużyn 8- osobowych dziewczynek, ponadto zobowiązuje się do poinformowania każdego z opiekunów finalistów o organizacji turnieju w wyznaczonym miejscu i czasie. Na boisku będą rozgrywane jednocześnie mecze chłopców i dziewcząt. W przypadku nie stawienia się drużyny na turnieju, walkowerem oddaje zwycięstwo drużynie przeciwnej.

ZASADY I PRZEPISY GRY

Piłka ręczna – zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

CZAS GRY

 1. Czas gry jednego spotkania to 12 minut bez zatrzymywania czasu, bez przerwy i bez zmian stron.
 2. Grę rozpoczyna się na gwizdek (sygnał) sędziego z pola z równoczesnym włączeniem zegarów (stoperów), natomiast kończy się na gwizdek (sygnał) sędziego.

 DRUŻYNA

 1. Drużyna składa się z 8 zawodników (1 bramkarza, 2 rezerwowych uczestników oraz 5 osób na boisku). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem.
 2.  Na boisku może znajdować się równocześnie 6 zawodników jednej drużyny (5 rozgrywających i 1 bramkarz).  Pozostali zawodnicy są rezerwowymi. 
 3. Każda drużyna powinna przystąpić do gry najmniej z 6 zawodnikami.

PIŁKA

1. Piłka do gry przeznaczona jest dla dzieci z rocznika 2010. Zakłada się grę piłkami rozmiar „1”.

BRAMKARZ

1. Bramkarzowi wolno:

 1. w czasie obrony piłki w całym polu bramkowym dotykać jej każdą częścią ciała,
 2. opuścić pole bramkowe wyłącznie bez piłki i grać w polu gry.
 3. po obronie i nieopanowaniu piłki opuścić pole bramkowe w celu zagrania piłką w polu gry.

3. Bramkarzowi nie wolno:

 1. opuścić pola bramkowego z opanowaną piłką (sędzia/animator/trener dyktuje rzut wolny),
 • po wykonaniu rzutu od bramki dotknąć piłki poza polem bramkowym dopóki nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika (rzut wolny),
 • wrócić z pola gry do pola bramkowego z piłką (rzut karny),
 • w czasie obrony rzutu karnego dotykać lub przekroczyć linii ograniczającej jego poruszanie się dopóki piłka nie opuści dłoni zawodnika wykonującego rzut karny.
 • bramkarze nie mogą nigdy zastąpić zawodników w polu gry, natomiast zawodnik z pola może zastąpić bramkarza.

BOISKO

Boisko ma wymiar 38×20 m. Linia pola oddalona jest od bramki o 6m, linia rzutów karnych jest w odległości 6m od bramki. Bramki o wymiarach 2×3 m. Mecz rozgrywany jest na hali Legionów w Kielcach.

POLE BRAMKOWE

 1. W polu bramkowym może poruszać się wyłącznie bramkarz.
 • Przekroczenie pola bramkowego przez zawodnika z pola gry karze się następująco:
 • rzut wolny -jeżeli zawodnik z piłką przekroczy pole bramkowe,
 • rzut karny – jeżeli zawodnik bez piłki przekroczy pole bramkowe w celach uzyskania jakiejkolwiek korzyści,
 • Jeżeli w czasie obrony zawodnik drużyny broniącej dotknie piłki, którą z kolei chwyci bramkarz lub piłka zatrzyma się w polu bramkowym – gra toczy się dalej.
 • Za rozmyślne i celowe zagranie piłką do własnego pola bramkowego należy:
 • uznać bramkę jeżeli piłka wpadnie do niej,
 • zarządzić rzut karny – jeżeli piłkę dotknie bramkarz i ta nie wpadnie do bramki,
 • zarządzić rzut wolny – jeżeli piłka zatrzyma się w polu bramkowym lub przekroczy linię końcową poza bramką 
 • gra toczy się dalej – jeżeli piłka przekroczy pole bramkowe bez dotknięcia jej przez bramkarza,
 • piłka pozostaje w grze, jeżeli wróci z pola bramkowego z powrotem na pole gry.

GRA PIŁKĄ

Wolno:

 1. Przy użyciu rąk, ramion, głowy, tułowia, kolan i ud – piłkę rzucać, chwytać, zatrzymywać, pchać, uderzać i piąstkować.
 • Trzymać piłkę nie dłużej niż 3 sekundy.
 • Poruszać się z trzymaną piłką najwyżej 3 kroki i zakozłować, w celu dalszego prowadzenia piłki.
 • Piłkę w miejscu i w biegu:
 • jeden raz odbić o podłoże i ponownie chwycić w jedną lub obie dłonie (wówczas należy piłkę podać)
 • wielokrotnie odbijać (kozłować) piłkę jedną dłonią o podłoże.

ZACHOWANIE SIĘ WOBEC PRZECIWNIKA

Wolno:

 1. Używać rąk w celu wejścia w posiadanie piłki.
 2. Otwartą dłonią, z dowolnego kierunku wygarnąć przeciwnikowi piłkę z dłoni. 3. Zastawiać przeciwnika ciałem, również wtedy, kiedy znajduje się on w posiadaniu piłki.

Nie wolno:

 1. Przeszkadzać lub zastawiać przeciwnika ramionami, dłońmi lub nogami.
 2. Wpychać zawodników drużyny przeciwnej do pola bramkowego.
 3. Wyrywać lub wbijać jednorącz i oburącz piłki, która była w posiadaniu przeciwnika.

4. Wybijać piłki przeciwnikowi przy użyciu pięści.

RZUT ZZA LINII BOCZNEJ

 1. Zawodnik wykonujący rzut zza linii bocznej musi stać jedną stopą na linii bocznej dopóki piłka nie opuści dłoni wykonującego rzut. 
 • W czasie wykonania rzutu zza linii bocznej, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości co najmniej 3 m od zawodnika wykonującego rzut.  

 RZUT WOLNY

1. Rzut wolny wykonuje się w następujących przypadkach :

 1. za niezgodne z przepisami postępowanie i przewinienia bramkarza,
 2. za niezgodne z przepisami postępowanie i zachowanie się zawodników w polu bramkowym,
 3. za popełnienie błędu w grze piłką,
 4. za rozmyślny rzut piłką poza linię bramkową lub końcową
 5. za grę na czas (pasywną),
 • Rzut wolny wykonuje się bez gwizdka (sygnału), z miejsca, w którym nastąpiło przerwanie gry w wyniku naruszenia przepisów.
 • Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się  w odległości  3 m od zawodnika wykonującego rzut. 

RZUT KARNY

1. Rzut karny zarządza się za:

 1. wprowadzenie piłki lub wejście z piłką do własnego pola bramkowego przez bramkarza,
 2. rozmyślne zagranie piłką do swojego bramkarza znajdującego się we własnym polu bramkowym.
 • Rzut karny winien być wykonany w kierunku bramki w ciągu 3 sek. i po gwizdku (sygnale) sędziego z pola gry.
 • Zawodnikowi wykonującemu rzut karny nie wolno ani dotykać ani przekraczać linii rzutów wolnych tak długo, dopóki nie opuści piłka jego rąk.
 • Jeżeli zawodnik drużyny atakującej przekroczył lub dotknął linię rzutów wolnych, zanim piłka opuściła rękę wykonującego rzut, należy podyktować rzut wolny na korzyść drużyny broniącej.
 • Podczas wykonywania rzutu karnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 3 m od zawodnika wykonującego rzut karny.

KARY

 1. Jeżeli zawodnik lub osoba z kierownictwa otrzymują upomnienie, sędzia musi pokazać żółtą kartkę w wysoko podniesionej dłoni. 
 • Wykluczenie (zejście z boiska na 1 minutę) musi być udzielone za:
 • nie pozostawienie piłki w miejscu bez nadania jej siły i kierunku w sytuacji ukarania drużyny posiadającej piłkę,
 • powtarzające się niesportowe zachowanie.

3.Pierwsze i drugie wykluczenie następuje na 1 minutę. Zawodnik wykluczony nie może być zastąpiony przez innego zawodnika w czasie odbywania kary wykluczenia.

Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika następuje również na 1 minutę, i zawodnika należy zdyskwalifikować. Drużyna przed upływem czasu kary wykluczenia nie może zostać uzupełniona.

Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany karą zawieszenia. O ilości spotkań na które zawodnik zostanie zawieszony zadecyduje sędzia główny w porozumieniu z sędziami boiskowymi, trenerami i organizatorem.

Przed kolejnym spotkaniem zawodnik zawieszony powinien zająć miejsce na trybunie, oraz powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub inny dowód ze zdjęciem pozwalający stwierdzić jego tożsamość.

4. Dyskwalifikacja musi być udzielona za:

 1. ciężkie przewinienie w zachowaniu się wobec przeciwnika,
 2. trzecie wykluczenie tego samego zawodnika,
 3. czynne znieważenie przeciwnika

KARY DLA TRENERA:

Trener może zostać ukarany karą upomnienia (żółta kartka), karą 1 minuty lub karą dyskwalifikacji.

Trener może zostać ukarany za:

 1. protestowanie przeciwko decyzji sędziów lub zachowania werbalne lub niewerbalne mające na celu wymuszenie określonych decyzji sędziów;
 2. obrażanie przeciwników lub członków własnego zespołu słowami, gestami lub okrzyki mające na celu rozpraszanie uwagi przeciwników;
 3. Drużyna, której trener zostanie ukarany karą dyskwalifikacji kończy spotkanie z wynikiem zweryfikowanym jako walkower (10:0).
 4. W przypadku karania zawodników i trenerów zastosowanie mają Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

WERYFIKACJA DRUŻYN

 1. Weryfikacja drużyn odbędzie się 14 października 2022 r. na odprawie technicznej o godzinie 18:00.
 2. Na weryfikację powinny przyjść max. 2 osoby będące opiekunami drużyn.
 3. Na weryfikację należy zabrać oryginał karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik) z podpisami oraz legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający wiek i tożsamość zawodnika.

Weryfikacji dokonają sędzia główny i sędziowie zawodów podczas odprawy technicznej.

 • Karty zgłoszeniowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres a.lessnau@orlysportu.pl

REMIS

 1. Każdy mecz musi zakończyć się wynikiem rozstrzygającym o zwycięstwie jednej z drużyn.
 2. W przypadku remisu o zwycięstwie decydują rzuty karne – jedna seria po 3 rzuty karne dla zespołu wykonywane z linii 6 metrów.
 3. Jeśli seria rzutów karnych nie przyniesie rozstrzygnięcia, każdy zespół wykonuje po 1 rzucie karnym do wyłonienia zwycięzcy.
 4. Pierwszą serię rzutów karnych musi wykonywać 3 różnych zawodników.
 5. Kolejne rzuty może do skutku wykonywać jeden zawodnik.

          WYMIARY BRAMKI [cm]

Brami będą miały  wymiary 200 cm wysokości i 300 cm szerokości.

SYGNALIZACJA SĘDZIOWSKA

SYGNALIZACJA
  NARUSZENIE POLA BRAMKOWEGO   Ruchy poziome wyciągniętą dłonią.
  BŁĄD KROKÓW, BŁĄD 3 SEKUND      Obroty dłońmi.
  UDERZANIE     Uderzanie kantem dłoni w przegub
  BŁĄD PODWÓJNEGO CHWYTU I KOZŁOWANIA   Ruch klepania dłońmi.
  GRA NA CZAS     Uchwyt dłonią za przegub.
  TRZYMANIE, KLINCZOWANIE, KLAMROWANIE   Poziome usytuowanie zaciśniętych pięści na wysokości piersi.
  PCHANIE, WBIEGANIE, WSKAKIWANIE     Uderzanie zaciśniętych pięści.
  RZUT ZZA LINII BOCZNEJ      Wyciągnięte ręce na wysokości ramion.
  RZUT WOLNY (tylko kierunek)     Wyciągnięta ręka wskazująca kierunek.
  NIEZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI 3 m     Podniesienie przedramion w górę.
  WYKLUCZENIE 2 minuty     Pokazanie dwóch palców w gorę.
             PRZERWA CZASU GRY (TIME OUT)     Kształt litery „T” utworzony z dłoni.
  ZDOBYCIE BRAMKI  (sędzia w polu gry i sędzia bramkowy)   Otwarta dłoń ponad głową.
  RZUT OD BRAMKI      Palce wskazują linie pola bramkowego.
  RZUT SĘDZIOWSKI     Palce w górze.
  UPOMNIENIE (żółta kartka) DYSKWALIFIKACJA (czerwona kartka)   Pokazanie żółtej lub czerwonej kartki jedną ręką, a drugą wskazanie winnego.
  USUNIĘCIE Z GRY     Skrzyżowanie przegubów ponad głową.
  ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE DODATKOWYCH OSÓB NA BOISKO (tylko po „time out”)    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin zamieszczony został na stronie internetowej www.orlysportu.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin także zostanie umieszczony na stronie www.orlysportu.pl i obowiązuje od momentu jego umieszczenia.
 3. Każdy uczestnik/trener przystępując do rekrutacji akceptuje Regulamin.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany przez animatora wymiarów pola gry, jeżeli będą wymagały tego warunki techniczne na danym boisku.
 5. Podczas wydarzenia zakazuje się używania konfetti na terenie całego obiektu.  W przypadku nie dostosowania się do regulaminu obowiązuje kara finansowa, która zostanie ustalona z kierownikiem obiektu. Organizator nie pokrywa kosztów z tym związanych.

Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ROZRYWEK „Ręczna na Orliku 2022”

Kielce 14-16 październik 2022

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………………………..……………………………..………………

Osoba kontaktowa:  ……………………………………………………………………………..……………………………..……………

Telefon kontaktowy:  ……………………………………………………………………………..……………………………..……………

Województwo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lista zawodników:

Lp.       Nazwisko i imięData urodzeniaPodpis zawodnika
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Dane opiekuna drużyny:

Imię: …………………………………………………….

Nazwisko: …………………………………………………..

Telefon Kontaktowy: ……………………………………..

Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy:

– posiadają zgodę rodziców na udział oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w formie fotografii/wideo w celach promocyjnych projektu „Ręczna na Orliku 2022”,

– nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju „Ręczna na Orliku 2022”,

Niniejszym oświadczam, że:

–  informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe,

– zapoznałem się z Regulaminem turnieju „Ręczna na Orliku 2021” i niniejszym w pełni przyjmuję jego postanowienia,

– zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Hali Legionów, ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach.

………………………………………………..                                                      ……………………………………………..

Podpis opiekuna grupy                                                                                   Miejsce, data