Rekrutacja

  Do którego projektu chcesz przesłać zgłoszenie

  Projekt biegowe wtorki lekkoatletyczne

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane zgłaszającego  Dane adresowe i szkoła  Dane zawodów


  Oświadczenia  Regulamin

  RODO

  Oświadczenie RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku dla własnych celów przez Fundację Orły Sportu

  Zgłoszenie mailem lub osobiście

  Zgłoszenia przyjmujemy również w formie skanu podpisanych przez osobę zgłaszająca dokumentów pod adresem: wtorkibiegowe@wp.pl

  Formularz zgłoszeniowy

  Istnieje również możliwość zgłoszenia indywidualnego w dniu zawodów u sędziego głównego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

  Projekt biegowe wtorki lekkoatletyczne

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału uczniów szkoły/klubu/innej placówki w projekcie

  Dane zgłaszającego  Dane Szkoły lub innej placówki opiekuńczej


  Dane zawodów

  Oświadczenia

  Regulamin

  Rocznik 2011-2014 - 60m

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Rocznik 2009-2010 - 100m

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Rocznik 2007-2008 - 200m

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Rocznik 2005-2006 - 200m

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Zgłoszenie mailem lub osobiście

  Zgłoszenia przyjmujemy również w formie skanu podpisanych przez osobę zgłaszająca dokumentów pod adresem: wtorkibiegowe@wp.pl

  Formularz zgłoszeniowy

  Formularz zgłoszeniowy - lista zawodników

  Istnieje również możliwość zgłoszenia indywidualnego w dniu zawodów u sędziego głównego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

  Projekt „Festiwal biegowy”

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane zgłaszającego  Dane adresowe i szkoła  Dane zawodów


  Oświadczenia


  Regulamin

  RODO

  Oświadczenie RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku dla własnych celów przez Fundację Orły Sportu

  Projekt „Festiwal biegowy”

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału uczniów szkoły w projekcie

  Dane zgłaszającego  Dane szkoły


  Dane zawodów

  Oświadczenia

  Regulamin

  Dystans: 1000m, chłopcy

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Dystans: 3000m, chłopcy

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Dystans: 1000m, dziewczęta

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Dystans: 3000m, dziewczęta

  Zgłoszeni Uczniowie (podać imię, nazwisko, PESEL):

  Projekt „Dzień Sportu na Orliku 2021”

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału Orlika w projekcie

  Dane zgłaszającego  Dane orlika


  Dane do wysyłki

  Dane do wysyłki materiałów promocyjnych:


  Oświadczenia

  Regulamin

  Projekt „Ręczna na Orliku 2021”

  Rekrutacja trwa do 21 maja 2021r. do godz: 18:00

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału Orlika w projekcie

  Dane zgłaszającego  Dane orlika
  Dane do wysyłki

  Dane do wysyłki sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych:


  Oświadczenia


  Formularz oraz Oświadczenie dla rodziców

  Regulamin

  Projekt lekkoatletyczny dzień dziecka

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane zgłaszającego  Dane adresowe i szkoła


  Dane zawodów

  19.06.2021r. w godzinach 08:00-14:00
  Stadion lekkoatletyczny „Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23 w Warszawie


  Oświadczenia  Regulamin

  Istnieje również możliwość zgłoszenia indywidualnego w dniu zawodów u sędziego głównego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

  Konkurencje

  Dziewczęta

  (zgodnie z regulaminem zaznaczyć można 2 konkurencje przewidziane dla danego rocznika Uczestnika – 1 biegową i 1 techniczną):


  Chłopcy

  (zgodnie z regulaminem zaznaczyć można 2 konkurencje przewidziane dla danego rocznika Uczestnika – 1 biegową i 1 techniczną):


  RODO

  Oświadczenie RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku dla własnych celów przez Fundację Orły Sportu

  Zgłoszenie

  Formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy w biurze zawodów do 30 min przed rozpoczęciem konkurencji pod warunkiem wolnych miejsc.

  Projekt lekkoatletyczny dzień dziecka

  dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

  Formularz zgłoszeniowy do udziału uczniów szkoły/klubu/innej placówki w projekcie

  Dane zgłaszającego  Dane Szkoły lub innej placówki opiekuńczej


  Dane zawodów

  19.06.2021r. w godzinach 08:00-14:00
  Stadion lekkoatletyczny „Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23 w Warszawie

  Oświadczenia

  Regulamin

  Zgłoszeni Uczniowi

  Podać imię, nazwisko, PESEL:

  Dziewczęta

  (zgodnie z regulaminem zaznaczyć można 2 konkurencje przewidziane dla danego rocznika Uczestnika – 1 biegową i 1 techniczną):


  Chłopcy

  (zgodnie z regulaminem zaznaczyć można 2 konkurencje przewidziane dla danego rocznika Uczestnika – 1 biegową i 1 techniczną):


  Zgłoszenie

  Formularz zgłoszeniowy

  Lista zawodników

  Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy w biurze zawodów do 30 min przed rozpoczęciem konkurencji pod warunkiem wolnych miejsc.

  Adnotacje

  Prześlij zgłoszenie

  Klauzule

  Klauzula informacyjna – Fundacja Orły Sportu

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Orły (dalej Fundacja) z siedzibą przy ul. Zamkowej 6, 84-100 Puck, adres mail – biuro@orlysportu.pl;
  2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji turnieju;
  3. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez Fundację, a także działalności marketingowej Fundacji;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Orły Sportu jest dobrowolne.
  8. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@orlysportu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;
  9. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, szkoły/klubu oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przypisanie zawodnika do odpowiedniej grupy zawodników startujących w zawodach.