Rekrutacja

  Klauzule

  Klauzula informacyjna – Fundacja Orły Sportu

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Orły (dalej Fundacja) z siedzibą przy ul. Zamkowej 6, 84-100 Puck, adres mail – biuro@orlysportu.pl;
  2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji turnieju;
  3. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez Fundację, a także działalności marketingowej Fundacji;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Orły Sportu jest dobrowolne.
  8. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@orlysportu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;
  9. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, szkoły/klubu oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przypisanie zawodnika do odpowiedniej grupy zawodników startujących w zawodach.