Seniorzy na Orliki

Co jest celem programu "Seniorzy na Orliku"?

 • Promowanie wśród Seniorów aktywności fizycznej, jako leku (być może najlepszego !!!) na wszelkie dolegliwości i sposobu na pozostanie niezależnym przez długie lata,
 • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • Tworzenie na Orliku warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Upowszechnianie Orlików jako miejsca, w którym Seniorzy pod okiem Animatorów uczestniczą w bezpiecznych, dostosowanych do wieku i możliwości, zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
 • Stworzenie warunków do wspólnego spędzania czasu osobom w zbliżonym wieku, nawiązania kontaktów, rozwijania wspólnych pasji i zainteresowań,
 • Zwiększenie zaangażowania Seniorów w działalność wolontariacką.
 
Proponujemy Seniorom systematyczne zajęcia w grupie i gwarantujemy świetną atmosferę!

Na czym polega projekt "Seniorzy na Orliki"?

 • Projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim,
 • Będzie realizowany na 32 Orlikach w 16 województwach (po 2 Orliki w każdym województwie),
 • Jego realizatorami będą animatorzy uczestniczący w projekcie Lokalny Animator Sportu, którzy dodatkowo zaangażują do współpracy wolontariuszy,
 • W ramach projektu na każdym Orliku zostanie przeprowadzonych 10 spotkań (każde po ok.2 godz.) obejmujących zajęcia sportowo-rekreacyjne, wykłady i konsultacje z dietetykiem (którego wynagrodzenie zostanie sfinansowane ze środków projektu) oraz z innymi specjalistami w zależności od potrzeb seniorów w danej lokalizacji,
 • Na każdym z Orlików uczestniczących w projekcie zostanie zorganizowana Spartakiada, w której uczestnikami będą Seniorzy i ich rodziny.

Dla kogo jest przeznaczony?

 • Uczestnikami projektu „Seniorzy na Orliku” mogą być seniorzy (Panie i Panowie) w wieku 60+ zamieszkujący na terenie funkcjonowania Orlika uczestniczącego                                  w programie,
 • Zakładamy udział minimum 320 Seniorów i … wolontariuszy.

Dlaczego warto?

 • Każdy Orlik zakwalifikowany do projektu otrzyma sprzęt sportowy, ułatwiający przeprowadzenie zajęć z Seniorami,
 • Zwiększona zostanie atrakcyjność oferty Orlika dla mieszkańców lokalnej społeczności (zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania z dietetykiem, itp.),
 • Organizacja Spartakiady wypromuje wspólne spędzanie czasu wśród Seniorów, ich dzieci i wnuków,
 • Dodatkowo, animator organizujący Spartakiadę otrzyma wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia.

Najważniejszym elementem będzie jednak uśmiech, zadowolenie i lepsze samopoczucie Seniorów, do których dedykowany jest projekt.

Jak dołączyć?

Proponujemy Seniorom systematyczne zajęcia w grupie i gwarantujemy świetną atmosferę!

Wszystkich zainteresowanych Animatorów prosimy o rejestrację poprzez Formularz dostępny:

TUTAJ

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.