Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji programu Mały Mistrz w województwie pomorskim
Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji programu Mały Mistrz w województwie pomorskim

Organy prowadzące, Dyrektorzy, Nauczyciele klas pierwszych szkół podstawowych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, przy współudziale Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji programu „Mały Mistrz” w województwie pomorskim. „Mały Mistrz” to program, który ma wesprzeć i zachęcić uczniów klas I szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz […]

Organy prowadzące,
Dyrektorzy,
Nauczyciele klas pierwszych szkół podstawowych,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, przy współudziale Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji programu „Mały Mistrz” w województwie pomorskim.

„Mały Mistrz” to program, który ma wesprzeć i zachęcić uczniów klas I szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia. Program ma także za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć z wychowania fizycznego, zachęcających młodych Polaków i Polki do podejmowania nowych form aktywności, a także podniesienie atrakcyjności zajęć. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i współpracujący z nimi nauczyciele wychowania fizycznego otrzymają podręcznik „Mały Mistrz”, który zakłada realizację założeń podstawy programowej nauczania początkowego. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I. W kolejnych latach adresowany będzie do uczniów klas II i III i obejmuje sześć zasadniczych bloków sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie malymistrz.pl.
Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 15.05.2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować na e-mail: a.krzyzanska@frkf.pl do dnia 12.05.2014r.

Terminy związane z naborem i realizacją programu „Mały Mistrz” w województwie pomorskim:

  1. Spotkanie informacyjne – 15.05.2014 r.
  2. Po zapoznaniu się z regulaminem, wypełnieniem wniosku w generatorze wniosków, który znajduje na stronie internetowej www.malymistrz.pl należy przesłać w  wydrukowanej wersji wraz z załącznikami na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck.
  3. Wymagane załączniki: deklaracja jednostki samorządu terytorialnego/szkoły. Wnioski należy przesyłać do dnia 01 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  4. Lista jednostek samorządu terytorialnego/szkół (maksymalna ilość szkół – 281), którym przyznano dofinansowania zostanie umieszczona na stronie www.frkf.pl do dnia 07 r.czerwca 2014 r.
  5. Szkolenia i konferencje metodyczne odbędą się w okresie czerwiec i wrzesień 2014 r.
  6. Przekazanie sprzętu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2014 r.
  7. Realizacja zajęć wychowania fizycznego w pierwszy etapie powinna odbywać się pomiędzy 01 września 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. Pierwszy etap do 31 grudnia 2014 r., jest koordynowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Kolejne etapy 01 styczeń 2015 r. – 31 grudzień 2016 r., będą koordynowane przez instytucję wybraną przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w drodze konkursowej pod koniec 2014 roku.
  8. Uczestnictwo w konkursie na najlepsze wdrożenie projektu „Mały Mistrz”: rozpoczęcie konkursu od: 01 września 2014 r., zakończenie i rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2014 r.
  9. Sprawozdanie końcowe z realizacji pierwszego etapu powinno być dostarczone do 15 grudnia 2014 r. na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, planuje, że udział jednej klasy w programie będzie trwał 3 lata.