Spotkanie Nauczycieli Ekspertów w projekcie Mały Mistrz 2015
Aktualności

Spotkanie Nauczycieli Ekspertów w projekcie Mały Mistrz 2015

W ostatni marcowy weekend zorganizowaliśmy w siedzibie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku spotkanie dla Nauczycieli Ekspertów projektu Mały Mistrz. Zostali oni wyłonieni spośród wybitnych nauczycieli realizujących projekt w szkołach podstawowych województwa pomorskiego. Nauczyciele Eksperci będą pomagać przy organizacji szkoleń, planowaniu wspólnych działań w regionie oraz organizacji imprez międzyszkolnych w ramach Małego Mistrza. Będą również […]

W ostatni marcowy weekend zorganizowaliśmy w siedzibie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku spotkanie dla Nauczycieli Ekspertów projektu Mały Mistrz.

Zostali oni wyłonieni spośród wybitnych nauczycieli realizujących projekt w szkołach podstawowych województwa pomorskiego. Nauczyciele Eksperci będą pomagać przy organizacji szkoleń, planowaniu wspólnych działań w regionie oraz organizacji imprez międzyszkolnych w ramach Małego Mistrza. Będą również odwiedzać szkoły i nauczycieli w swoich regionach, wspierać ich działania i pomagać w realizacji projektu.

Zostali nimi:

Region I – Joanna Cierpiałkowska Szkoła Podstawowa Puck,

Region II – Hanna Narloch – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie,

Region III – Małgorzata Pogorzelska – ZS Ogólnokształcących SP nr 75 w Gdańsku,

Region IV – Danuta Musińska – Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku,

Region V – Małgorzata Filbrandt – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie,

Region VI – Iwona Irzyk – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie,

Region VII – Marta Strojk – Szkoła Podstawowa w Nakli,

Region VIII – Teresa Pobłocka – ZKiW Szkoła Podstawowa w Gołubiu,

Region IX – Danuta Kołodziejczyk – Zespół Szkół w Biesowicach,

Region X – Grzegorz Borecki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku.

Spotkanie rozpoczęło się w piątkowy wieczór wspólną kolacją, po której w sali konferencyjnej prezeska Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej Monika Chabior i koordynatorka programu Mały Mistrz w woj. pomorskim Patrycja Komowska oficjalnie przywitały uczestników spotkania. Zaprezentowana została prezentacja nt. celów i działań Nauczycieli Ekspertów w roku 2015, a także omówiona została struktura Fundacji i projektu Nasz Orlik. Wieczór zakończył się długą dyskusją wśród nauczycieli. Sobota rozpoczęła się zabawami integracyjnymi na boisku hotelowym. Następnie przeprowadzono warsztaty na których omówiono szczegółowo plan działań na najbliższe miesiące, w tym organizację szkoleń w regionach oraz zaplanowaniem spotkań z nauczycielami w szkołach.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, żywe dyskusje pozwoliły na wymianę doświadczeń, oraz omówienie i wybranie najlepszych rozwiązań. Porównanie wykorzystywanych rozwiązań w realizacji projektu każdego z Nauczycieli Ekspertów pozwoliło na sformułowanie istotnych wniosków dla dalszych działań. Podjęto decyzję o współpracy z innymi projektami realizowanymi przez Fundację tak by rozwijać i ubogacać projekt Mały Mistrz w naszym województwie. Stworzone zostaną struktury oparte na współpracy i działaniu na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

Już wkrótce Nauczyciele Eksperci zorganizują Lokalne Spotkania Edukacyjne dla nauczycieli realizujących program Mały Mistrz, rozesłane zostaną zaproszenia bezpośrednio do szkół. Na spotkaniach m.in. podsumujemy i zanalizujemy działania po I roku programu w szkołach województwa pomorskiego, a także popracujemy nad działaniami na najbliższy rok szkolny.

Do zobaczenia na spotkaniach w regionach!

Patrycja Komowska

Koordynator programu Mały Mistrz w woj. pomorskim