Szkolenia dla Animatorów z woj. Łódzkiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego
Aktualności

Szkolenia dla Animatorów z woj. Łódzkiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego

Szanowni Animatorzy z województw: łódzkiego, dolnośląskiego i małopolskiego. W przyszłym tygodniu realizujemy dla Was cykl bezpłatnych szkoleń. Odbędą się one: Łódź 19.09 (dla animatorów z woj. łódzkiego) Orliki: ul. Dąbrowskiego 15 przy SP 83 – zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter A-K ul. Krochmalna 21 przy SP 38 – zajęcia dla animatorów, których […]

Szanowni Animatorzy z województw: łódzkiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

W przyszłym tygodniu realizujemy dla Was cykl bezpłatnych szkoleń. Odbędą się one:

Łódź 19.09 (dla animatorów z woj. łódzkiego)

Orliki:

ul. Dąbrowskiego 15 przy SP 83 – zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter A-K

ul. Krochmalna 21 przy SP 38 – zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter L-Ż

Wykład: Wyższa Szkoła Sportowa ul. Milionowa 12 – Hala Sportowa – wykład dla wszystkich animatorów

 

Wrocław 20.09 (dla animatorów z woj. dolnośląskiego)

Orliki:

ul. Wiaduktowa 1 przy stadionie Brochów – zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter A-Ł

ul. Terenowa 34/38  przy Młodzieżowym Centrum Sportu – zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter M-Ż

Wykład: Hala Stulecia ,ul.Wystawowa 1 –  wykład dla wszystkich animatorów

 

Kraków 22.09 (dla animatorów z woj. małopolskiego)

Orliki:

ul. Pszczelna 13 przy SP 40- zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter A-Ł

ul. Strąkowa 3a przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3-  zajęcia dla animatorów, których nazwiska rozpoczynają się od liter M-Ż

Wykład: Akademia Wychowania Fizycznego, AL. Jana Pawła II 78 – Hala Sportowa – wykład dla wszystkich animatorów

Zajęcia zaczynamy punktualnie o godz. 9.00

Agenda szkoleń:

9.00 – 9.10 – orlik – powitanie, przedstawienie się, przedstawienie planu szkoleń
9.10 – 10.30 – orlik – Różnice pomiędzy nauczaniem, doskonaleniem, a trenowaniem – zajęcia praktyczne
10.30 – 12.00 – orlik – Sporty zespołowe w ujęciu małych gier szkolnych i konkursów dla dzieci i młodzieży – zajęcia praktyczne
12.00 – 13.00 – orlik – Aktywność fizyczna osób starszych, aktywne formy spędzania czasu wolnego – zajęcia praktyczne
14.00 – 14.30 – przerwa kawowa na sali wykładowej
14.30 – 16.00 – sala wykładowa – wykład I Współczesna pedagogika rodziców, nauczycieli w aktywności psychologicznej dzieci i młodzieży
16.00 – 18.00 – sala wykładowa – wykład II Innowacyjne metody kształtowania odczuć i przeżyć w czasie aktywności fizycznej.

Animatorów prosimy o przybycie w strojach sportowych.

 

Koszty organizacyjne w/w szkoleń wraz z poczęstunkiem dla Animatorów podczas przerwy pomiędzy blokami szkoleniowymi pokryje Operator. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zwraca się do Jednostek Samorządu Terytorialnego o rozważenie możliwości sfinansowania zatrudnionym Animatorom kosztów dojazdu na szkolenia. Udział w szkoleniach Animatorzy mogą rozliczać w swoich miesięcznych  Raportach w ramach godzin organizacyjnych.

Animatorzy, którzy będą mieli 100% frekwencję na wykładach oraz zajęciach praktycznych otrzymają certyfikaty.

Zespół FRKF

15.09.2016