Szkolenia dla Animatorów z woj. Śląskiego, Opolskiego, Pomorskiego
Aktualności

Szkolenia dla Animatorów z woj. Śląskiego, Opolskiego, Pomorskiego

Szanowni Animatorzy, W przyszłym tygodniu Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Operator realizowanego z Waszym udziałem projektu Lokalny Animator Sportu rozpoczyna cykl szkoleń wojewódzkich dla Animatorów z woj. Śląskiego, Opolskiego i Pomorskiego. Animatorów z woj. Śląskiego zapraszamy w poniedziałek 12.09. do Zabrza, z woj. Opolskiego we wtorek 13.09 do Brzegu, a z woj. Pomorskiego w czwartek 15.09. […]

Szanowni Animatorzy,

W przyszłym tygodniu Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Operator realizowanego z Waszym udziałem projektu Lokalny Animator Sportu rozpoczyna cykl szkoleń wojewódzkich dla Animatorów z woj. Śląskiego, Opolskiego i Pomorskiego. Animatorów z woj. Śląskiego zapraszamy w poniedziałek 12.09. do Zabrza, z woj. Opolskiego we wtorek 13.09 do Brzegu, a z woj. Pomorskiego w czwartek 15.09. do Pucka. Kolejne szkolenia dla Animatorów z tych województw zaplanowaliśmy odpowiednio, w Kędzierzynie Koźlu 08.11, Raciborzu 09.11, Chojnicach 01.12.

Przypominamy, że cykl szkoleń wojewódzkich dla Animatorów obejmuje dwa terminy, a każde szkolenie składało się będzie z dwóch bloków. Pierwszy blok, będą to zajęcia teoretyczne w formie wykładów i drugi zajęcia praktyczne. Na zajęcia praktyczne prosimy przybyć w ubiorach sportowych. Animatorzy, którzy wezmą udział we wszystkich czterech blokach, po zakończeniu cyklu otrzymają Certyfikaty ukończenia szkolenia.

Koszty organizacyjne w/w szkoleń wraz z poczęstunkiem dla Animatorów podczas przerwy pomiędzy blokami szkoleniowymi pokryje Operator. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zwraca się do Jednostek Samorządu Terytorialnego o rozważenie możliwości sfinansowania zatrudnionym Animatorom kosztów dojazdu na szkolenia. Udział w szkoleniach Animatorzy mogą rozliczać w swoich miesięcznych  Raportach w ramach godzin organizacyjnych.

Animatorzy, którzy będą mieli 100% frekwencję na wykładach oraz zajęciach praktycznych otrzymają certyfikaty.

 

Serdecznie zapraszamy,

Puck 08.09.2016                                                                                                                  Zespół FRKF

 

 

Pierwsze terminy i lokalizacje szkoleń dla Lokalnych Animatorów Sportu z woj. Śląskiego, Opolskiego i Pomorskiego.

 

Woj. Śląskie  12.09. Zabrze

Zajęcia praktyczne:

Animatorzy A-Ł (pierwsze litery nazwisk) Orlik SP nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 11

Animatorzy M-Ż Orlik ZSMS przy ul. Franciszkańskiej 4

Zajęcia teoretyczne dla wszystkich Animatorów – Sala SP 30 przy ul. Wawrzyńskiej 11

 

Woj. Opolskie 13.09 Brzeg

Zajęcia praktyczne dla wszystkich Animatorów: Orlik przy ul. Słowiańskiej 18

Zajęcia teoretyczne dla wszystkich Animatorów: Sala przy ul. Słowiańskiej 18

 

Woj. Pomorskie 15.09 Puck

Zajęcia praktyczne dla wszystkich Animatorów: Orlik przy Sporthotel przy ul. Aleja Lipowa 3

Zajęcia teoretyczne dla wszystkich Animatorów: Sporthotel przy ul. Aleja Lipowa 3

 

Agenda szkoleń w Zabrzu, Brzegu i Pucku

  • 9.00 – 9.10 – orlik – powitanie, przedstawienie się, przedstawienie planu szkoleń
  • 9.10 – 10.30 – orlik – Różnice pomiędzy nauczaniem, doskonaleniem, a trenowaniem – zajęcia praktyczne
  • 10.30 – 12.00 – orlik – Sporty zespołowe w ujęciu małych gier szkolnych i konkursów dla dzieci i młodzieży – zajęcia praktyczne
  • 12.00 – 13.00 – orlik – Aktywność fizyczna osób starszych, aktywne formy spędzania czasu wolnego – zajęcia praktyczne
  • 14.00 – 14.30 – przerwa kawowa na sali wykładowej
  • 14.30 – 16.00 – sala wykładowa – wykład I Współczesna pedagogika rodziców, nauczycieli w aktywności psychologicznej dzieci i młodzieży
  • 16.00 – 18.00 – sala wykładowa – wykład II Innowacyjne metody kształtowania odczuć i przeżyć w czasie aktywności fizycznej.