Szkolenie Szczecinek
Aktualności

Szkolenie Szczecinek

Zapraszamy animatorów na szkolenie do Szczecinka, które odbędzie się w dniach 27 – 29 września. Szkolenie skierowane do animatorów sportu z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. W programie szkolenia są zajęcia z tematyki: marketingu i organizacji małych oraz średnich imprez sportowych, konsument w sporcie, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, roli animatora oraz rozwoju jego kompetencji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. […]

Zapraszamy animatorów na szkolenie do Szczecinka, które odbędzie się w dniach 27 – 29 września. Szkolenie skierowane do animatorów sportu z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W programie szkolenia są zajęcia z tematyki: marketingu i organizacji małych oraz średnich imprez sportowych, konsument w sporcie, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, roli animatora oraz rozwoju jego kompetencji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbędą się również zajęcia praktyczne, m.in. z koszykówki, które poprowadzi Kacper „Kacpa” Lachowicz.

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty dojazdu. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty szkolenia animatorów pokrywa Fundacja.

Po zakończeniu szkolenia, na miejscu każdy uczestnik otrzyma na własność certyfikat wraz z apteczką.

Zgłoszenia należy kierować poprzez wypełnienie formularza: