Szkolenie „Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej -  01- specjalizacja: obiekty sportowe” - termin: styczeń - luty 2016 / miejsce: Warszawa
Aktualności

Szkolenie „Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej - 01- specjalizacja: obiekty sportowe” - termin: styczeń - luty 2016 / miejsce: Warszawa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej we współpracy z Szkołą Główną Handlową i Instytutem IREM Polska. Szkolenie skierowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzających obiektami użyteczności publicznej o profilu sportowym (ośrodki sportu i rekreacji, orliki, pływalnie itd.) pragnących poszerzyć bądź usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania lokalnym sportem i […]

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej we współpracy z Szkołą Główną Handlową i Instytutem IREM Polska.

Szkolenie skierowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzających obiektami użyteczności publicznej o profilu sportowym (ośrodki sportu i rekreacji, orliki, pływalnie itd.) pragnących poszerzyć bądź usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania lokalnym sportem i współpracy ze społecznością i partnerami lokalnymi.

Prowadzący:

IREM Polska, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.

W programie szkolenia:

–  30 h kursu/wykłady w siedzibie  Szkoły Głównej Handlowej, w dwóch dwudniowych sesjach,

–  e-learning 21 dni + konsultacje on-line,

–  przerwy kawowe w dniach  15 – 17.01.2016 i 20-21.02.2016  ( szkolenie w sobotę i niedzielę)

–  certyfikat ukończenia szkolenia/zaliczenia przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej oraz polskiego oddziału Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM i Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

Materiały dot. warunków udziału prześlemy zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane do koordynatora.

kontakt organizacyjny:

Violetta Derengowska

mail: v.derengowska@frkf.pl,

tel. 601388701

serdecznie zapraszamy