Testy sprawnościowe
Aktualności

Testy sprawnościowe

Szanowni Animatorzy,   Zgodnie z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi. Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach […]

Szanowni Animatorzy,

 

Zgodnie z & 2 pkt. 6 Umowy powierzenia wykonywania zadań animatora w Projekcie Lokalny Animator Sportu w 2018 roku, każdy uczestniczący w tym projekcie animator zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników prowadzonych przez siebie zajęć dwóch testów sprawności fizycznej, zgodnie z otrzymanymi od Operatora wytycznymi.

Zadanie to prosimy zaplanować w swoich harmonogramach pracy i wykonać w pierwszej połowie lipca (Test 1) oraz na początku października (Test 2) na tej samej grupie badawczej, liczącej od minimum 10 do maksimum 15 osób.

Wyniki testów należy zapisać i zatwierdzić w tabeli, która znajduje się pod linkiem:

http://badania.biz.pl/index.php/483656/lang-pl

w nieprzekraczalnym terminie, do 31 lipca – Test 1 oraz do 31 października 2018 roku – Test 2.

Zatwierdzenie wyników po tych terminach, spowoduje ich pominięcie w opracowaniu rezultatów Testu w skali ogólnopolskiej i będzie traktowane jako niewywiązanie się animatora z tego zadania.

Dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych testów należy przechowywać na swoich nośnikach pamięci co najmniej do 31.12.2018 lub wysłać na adres:

kontrola2018@orlysportu.pl

Testy należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją, która znajduje się w załączniku do tej informacji.

Wskazówki techniczne:

  1. Jeśli w projekcie na tym samym orliku pracuje dwóch Animatorów, mogą prowadzić testy razem, pamiętając jednak aby wyniki zapisywać i zatwierdzać oddzielnie, każdy dla swojej minimum 10-osobowej grupy.
  2. Do biegu na 50 m nie jest potrzebna bieżnia. Można np. wykorzystać przekątną boiska orlik.
  3. Jeśli test przeprowadzany jest na zróżnicowanej pod względem wieku i płci grupy wiekowej, to w biegu długim każdy uczestnik musi pokonać dystans określony w pkt. 6 załączonej Instrukcji (600m, 800m lub 1000m), stosowny do swojego wieku i płci.
  4. Wyniki biegu długiego zapisujemy w tabeli tylko w minutach i sekundach, już bez setnych części sekundy jak w biegach na 50 m i zwinnościowym.
  5. Przeprowadzanie testów wraz z ich przygotowaniem należy rozliczyć w swoich Raportach, przeznaczając na nie maksymalnie 10 godz. (6 prowadzenie testów, 4 przygotowanie).
  6. Testy można przeprowadzać w mniejszych grupach podczas kilku dni, pamiętając o wymogu wykonania całego testu przez uczestnika w tym samym dniu.

Życzymy sprawnego i terminowego wywiązania się z tego ważnego zadania.