Trwa rekrutacja na Lokalnego Animatora Sportu
Aktualności

Trwa rekrutacja na Lokalnego Animatora Sportu

Przypominamy JST oraz animatorom, że trwa nabór do projektu Lokalny Animator Sportu. Odbywa się on przez stronę www.naszorlik.eu.  Podmioty zainteresowane udziałem w tym programie (Zarządcy Orlików) oraz rekomendowanych przez nich Animatorów prosimy o wypełnienie i zatwierdzenie w/wym. wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2017 do godz. 23.59. Po tym terminie Generator zostanie zablokowany i nie będzie […]

Przypominamy JST oraz animatorom, że trwa nabór do projektu Lokalny Animator Sportu. Odbywa się on przez stronę www.naszorlik.eu.  Podmioty zainteresowane udziałem w tym programie (Zarządcy Orlików) oraz rekomendowanych przez nich Animatorów prosimy o wypełnienie i zatwierdzenie w/wym. wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2017 do godz. 23.59. Po tym terminie Generator zostanie zablokowany i nie będzie już możliwości składania wniosków aplikacyjnych na realizację programu w 2017 roku.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosków należy dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na wstępie: Instrukcją Wypełniania Wniosku w Generatorze oraz Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w Projekcie Lokalny Animator Sportu. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego, w trakcie jego wypełniania, przekazywanie wniosku pomiędzy podmiotami go wypełniającymi odbywać się może poprzez wykorzystanie linku, który Jednostka Samorządu Terytorialnego zapisze w pkt. 12 części „Dane Wnioskodawcy” (email do osoby nadzorującej pracę Animatorów).

Do programu zakwalifikowanych zostanie 1462 Orlików, które objęte zostaną dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki kwotą 1100 zł brutto przez okres 9 miesięcy od 01.03.2017 do 30.11.2017.

Lista zakwalifikowanych Orlików opublikowana zostanie na stronach operatora: www.frkf.pl oraz   http://lokalnyanimatorsportu.pl/  do 03.03.2017.

 

Zespół FRKF

Puck, 17.02.2017