Umowy Animatorów
Aktualności

Umowy Animatorów

Szanowni Animatorzy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku Umowy/Zlecenia z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, Operatorem projektu Lokalny Animator Sportu, chcielibyśmy poinformować że Umowy te wraz z innymi dokumentami w olbrzymiej większości (3284) odesłane zostały już do Jednostek Samorządów Terytorialnych lub innych upoważnionych przez nie podmiotów do zarządzania Orlikami i tam można je odbierać. Pozostała […]

Szanowni Animatorzy,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku Umowy/Zlecenia z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, Operatorem projektu Lokalny Animator Sportu, chcielibyśmy poinformować że Umowy te wraz z innymi dokumentami w olbrzymiej większości (3284) odesłane zostały już do Jednostek Samorządów Terytorialnych lub innych upoważnionych przez nie podmiotów do zarządzania Orlikami i tam można je odbierać.

Pozostała jeszcze bardzo niewielka część (60) niewysłanych Umów, które czekają na uzupełnienie braków w dokumentacji projektowej i wysłane zostaną bezzwłocznie po ich uzupełnieniu. Przed odbieraniem w/w Umów prosimy Animatorów o telefoniczne upewnienie się w swoich macierzystych JST, czy ich Umowy zostały tam doręczone.

Zespół FRKF

20.07.2016