Uzupełnienie braków w dokumentacji
Aktualności

Uzupełnienie braków w dokumentacji

Dziękujemy Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Zarządcom Orlików oraz Animatorom uczestniczącym w programie „Lokalny Animator Sportu 2017” za uzupełnienie braków w dokumentacji, które umożliwiło nam podpisanie stosownych Umów oraz wykonanie przelewów wynagrodzeń na konta Animatorów za pracę w marcu. Braki formalne, uniemożliwiające nam dokonanie wypłaty, dotyczyły dokumentacji projektowej 893 orlików, na których w naszym programie pracuje 1356 […]

Dziękujemy Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Zarządcom Orlików oraz Animatorom uczestniczącym w programie „Lokalny Animator Sportu 2017” za uzupełnienie braków w dokumentacji, które umożliwiło nam podpisanie stosownych Umów oraz wykonanie przelewów wynagrodzeń na konta Animatorów za pracę w marcu.

Braki formalne, uniemożliwiające nam dokonanie wypłaty, dotyczyły dokumentacji projektowej 893 orlików, na których w naszym programie pracuje 1356 Animatorów.

Jednocześnie informujemy, że cały czas czekamy jeszcze na uzupełnienie dokumentacji z 93 orlików. Zaległe wynagrodzenia dla tych Animatorów realizowane będą bezzwłocznie po doręczeniu nam brakujących dokumentów.

Obecnie dział kadr FRKF zajmuje się wykonywaniem przelewów za prace w kwietniu. Zakończenie tej operacji przewidujemy w połowie przyszłego tygodnia. Równolegle na adres JST/Zarządców Orlików wysyłane są drugie egzemplarze podpisanych dokumentów projektowych.  Umowy z Operatorem Animatorzy będą mogli odbierać u swoich lokalnych pracodawców. Zakończenie operacji wysyłania powyższej dokumentacji przewidujemy na koniec maja.

Zespół FRKF                                                                  Puck 10.05.2017