Wkrótce rusza konkurs na Animatora Roku 2015
Aktualności

Wkrótce rusza konkurs na Animatora Roku 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie na Animatora/Animatorkę Roku. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody (m.in. voucher o wartości 1000 zł oraz banner informacyjny z logo Naszego Orlika). Konkurs skierowany jest do wszystkich animatorów z wyłączeniem animatorów ekspertów (którzy zostaną wyróżnieni oddzielnie). Celem konkursu jest wyłonienie 21 najlepszych animatorek/animatorów projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012 z całej Polski, którzy swoimi działaniami […]

Zapraszamy do udziału w konkursie na Animatora/Animatorkę Roku. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody (m.in. voucher o wartości 1000 zł oraz banner informacyjny z logo Naszego Orlika). Konkurs skierowany jest do wszystkich animatorów z wyłączeniem animatorów ekspertów (którzy zostaną wyróżnieni oddzielnie).

Celem konkursu jest wyłonienie 21 najlepszych animatorek/animatorów projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012 z całej Polski, którzy swoimi działaniami najbardziej przyczynili się do promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.  Zgłoszenia będzie można przesyłać wyłącznie poprzez formularz online udostępniony wkrótce w portalu NaszOrlik.pl.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na konferencję podsumowującą projekty „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Akademia Animatora 2015”, gdzie odbędzie się uroczyste ogłoszenie nazwisk zwycięzców Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Link do formularza online oraz regulamin konkursu udostępnimy w przyszłym tygodniu (informacje pojawią się na stronie NaszOrlik.pl oraz zostaną przesłane w newsletterze).

A tak było rok temu – laureaci konkursu na Animatora i Animatorkę Roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie w 2014 roku: 


O konkursie:

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:

  1. Najlepsza współpraca animatora/animatorki Orlika z grupami priorytetowymi (seniorzy, przedszkolaki, kobiety, dziewczynki, niepełnosprawni, rodziny);
  2. Innowacja w „uspołecznieniu” Orlika, tzn. w uczynieniu go miejscem ważnym dla rozwoju społeczności lokalnej;
  3. Najlepsza współpraca z mediami i jej wykorzystanie w celu promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.

Kto może uczestniczyć w konkursie? 
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie animatorzy i animatorki, którzy biorą udział w  tegorocznym projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” i są zarejestrowani na portalu NaszOrlik.pl. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie zespołu animatorów ekspertów.

Kryteria oceny
Przy wyborze Animatorów i Animatorek roku komisja konkursowa będzie brać pod uwagę m.in. działania mające na celu zwiększenie liczby uczestników z grup priorytetowych, atrakcyjność zajęć, zaangażowanie wolontariuszy (udokumentowane umowami wolontariackimi), mile widziane będzie udokumentowanie działań na blogu prowadzonym przez animatora/animatorkę na stronie NaszOrlik.pl,  prowadzenie programu wolontariatu na Orliku, współpraca z partnerami (JST, instytucje pozarządowe, organizacje pozarządowe itp.) oraz współpraca  mediami.

Szczegóły zostaną udostępnione  w regulaminie konkursu w przyszłym tygodniu.