Województwo pomorskie – I etap szkoleń za nami!
Aktualności

Województwo pomorskie – I etap szkoleń za nami!

Odbyło się siedem pierwszych szkoleń programu „Mały Mistrz”, które zakończyły obfity w refleksje, sugestie i spostrzeżenia okres wytężonej pracy. Ogółem przeszkolono ponad 350 osób. Wśród nich znaleźli się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający z wychowania fizycznego, przedstawiciele władz szkół oraz przedstawiciele kuratorium oświaty. Koordynatorka wojewódzka programu „Mały Mistrz” Patrycja Komowska wraz z trenerem szkoleniowym – […]

Odbyło się siedem pierwszych szkoleń programu „Mały Mistrz”, które zakończyły obfity w refleksje, sugestie i spostrzeżenia okres wytężonej pracy. Ogółem przeszkolono ponad 350 osób. Wśród nich znaleźli się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający z wychowania fizycznego, przedstawiciele władz szkół oraz przedstawiciele kuratorium oświaty.

Koordynatorka wojewódzka programu „Mały Mistrz” Patrycja Komowska wraz z trenerem szkoleniowym – Dawidem Pomorskim udali się w miejsca, które zostały zlokalizowane w różnych krańcach województwa pomorskiego. Słuchacze zdobyli wiedzę z wykorzystania aktywności ruchowej w kształceniu poznawczym i społecznym ucznia. Poinformowani zostali także o ogólnych założeniach, idei i sposobie realizacji programu „Mały Mistrz jak również o metodyce diagnozowania rozwoju fizycznego, którą przedstawiono im teoretycznie i praktycznie. Na zakończenie każdego szkolenia nauczyciele otrzymywali wiedzę z 6 głównych sprawności, sposobach ich zastosowania, realizacji podczas swoich zajęć oraz możliwościach wykorzystania i udoskonalenia posiadanego warsztatu pracy.

Szkolenia pokazały, że jest duże zapotrzebowanie na bezpośredni kontakt z uczestnikami programu. Wyłonili się prawdziwi liderzy, którzy program „Mały Mistrz ” traktują jako możliwość kreatywnego rozwoju. Poznaliśmy dużą ilość osób z doświadczeniem i z pasją podchodzących do aktywności fizycznej. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z większością nauczycieli realizującymi program z czego możemy czerpać dużo energii.

Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.
Pozdrawiamy Zespół FRKF

Starogard Gd 3

szkolenie Człuchów 2

szkolenie Starogard Gd 5

szkolenie Tczew 7